SHOWS Tarkastad Show

SAMM Championships held during the Tarkastad Show
24 February 2017

KAMPIOEN RAMLAM en RESERWE
6134 KLP en 6085 KLP is vertoon deur Piet Strydom van Dordrecht (072 486 3944). V.l.n.r. Piet Strydom en Martiens Bekker.

JUNIOR KAMPIOEN RAM
6102 VAG is vertoon deur Van Aardt Greyling van Lady Grey (082 782 7674). V.l.n.r. Pietman Lande, Adel en Van Aardt Greyling.

 

 

 

SENIOR KAMPIOEN RAM en KAMPIOEN WOLRAM
5059 GZ is vertoon deur Van Aardt Greyling van Lady Grey (082 782 7674) en 6026 KLP was Reserwe Kampioen Wolram en is vertoon deur Piet Strydom van Dordrecht (072 486 3944)   V.l.n.r. Van Aardt Greyling, Piet Strydom, Martiens Bekker en Vlam Magibisela.

 

2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society Alle regte voorbehou Webblad Terme & Voorwaardes