DIE GENOOTSKAP 2018/2019 Raad

V.l.n.r: 
Agter:
  Jan Vosloo - Bestuurder (Bloemfontein), Koos de Wet (Graaff-Reinet), Hannes Kotze (Moorreesburg), Johnny Hipkin (Standerton) en Van Aardt Greyling (Lady Grey)
Voor:  Grietha van Rensburg (Sannieshof), Johan Rautenbach (Lindley), Manie Lombard - Voorsitter (Oranjeville), Gerhard Hartman - Onder Voorsitter (Kroonstad) en Jan Uys (Steynsrus).

_________________________________

Elke jaar tydens Augustus Algemene Jaarvergadering verstryk 3 raadslede se termyne en word 3 nuwe raadslede herkies.  Termyne is vir 3 jaar diens op die raad.  Nominasievorms is by die Genootskap beskikbaar vir gebruik deur lede en moet voor die vergadering ingehandig word. (Onderteken deur genomineerde en voorsteller.)

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society ē Alle regte voorbehou ē Webblad Terme & Voorwaardes