KI Ramme Ram Relings

Telers mag slegs geboortes aanmeld van hulle eie ramme in hulle besit en wat steeds verskyn op die heffingslys van die teler.

Indien u ooie gedek word of ge-KI word met n ander teler se ram moet die Genootskap ingelig word deur een van die volgende vorms te voltooi:

  1. Dekkingsertifikaat word uitgereik deur die eienaar van n ram aan n mede-teler as toestemming om die ram te gebruik. Dit moet gedoen word wanneer n ram uitgeleen of verhuur word.
    Kliek hier vir die dekkingsertifikaat

  2. Mede Gebruiker Sertifikaat word uitgereik deur die teler op wie se naam n ram aangekoop is deur n sindikaat of koopgroep wat saamwerk. Daar moet aan elke mede-gebruiker van so ram n sertifikaat uitgereik word en ingestuur word na die genootskap. Die genootskap moet weet wie almal gemagtig is om lammers met die ram as vader aan te meld.
    Kliek hier vir die Mede Gebruiker Sertifikaat

  3. Laparoskopie Verklaring moet ingestuur word deur elke teler wat gevriesde saad koop by RAMSEM van enige Nasionale goedgekeurde KI ram.
    Kliek hier vir die Laparoskopie Verklaring

Al hierdie maatrels is om orde te verseker in die bedryf en sodat die Genootskap weet wie almal geboortes kan aanmeld van n spesifieke ram as vader van die lammers. Dit beskerm die telers na beide kante.

 

2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society Alle regte voorbehou Webblad Terme & Voorwaardes