KEURDERS Keuringslyste

Soos wat u keuringsaansoek ontvang word, word keuringslyste uitgestuur.  Dit kan per e-pos of gewone pos gedoen word volgens u keuse.

Alle keurings moet op hierdie amptelike keuringslys gedoen word.  Hierdie lys moet aan die genootskap gefaks of gepos word direk na keuring.  Maak seker die keurder het elke bladsy onderteken.

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society ē Alle regte voorbehou ē Webblad Terme & Voorwaardes