2019 Datums:

 13 tot 16 Februarie 2019:  Toer
 14 tot 17 Mei 2019:  Nampo
 28 Augustus 2019:  Boeredag en Klub Veiling - Kroon-Boma in Kroonstad  
 

Nuus & Prestasies:

 2018 Veiling Uitslae
 2018 Boeredag & Veiling Fotos
 2018 Toer
 2017 Toer
 2016 Nasionale Skou Prestasies
 Toer na Marquard
 Ouer stoete vereer op 2015 AJV
 Die vyfling met hulle uitsonderlike moeder 13-066 HWB

 Veeplaas artikel oor 2013 Klub Toer


2018 / 2019 Klubbestuur:

Voorsitter: Rowlen von Gericke  ●  073 168 0535  ●  rrvongericke@gmail.com
Onder-Voorsitter:
Thomas Uys   072 683 2833  ●  jgu@vodamail.co.za

Klub Sekretaresse: Neline Pienaar  ●  082 440 4492  ●  Bennieneline@eleo.co.za
Lid: Bennie Pienaar  ●  083 279 2375  ●  Bennieneline@eleo.co.za
Lid: Andre Malherbe  ●  082 807 9216  ●  adk.malherbe@gmail.com

SAVM Kantoor:  (051) 522 6827 / 8  ●  sammsheep@yebo.co.za
Stuur data na savmdata@yebo.co.za

 

   

Boerededag & Veiling
28 Augustus 2019
Kroon-Boma

__________________________

    


LR 1908 Pierre Vlok en skaapstories, Hennie Blomerus NV SA Vleismerino

 


SA Vleismerino Inligting 2013
Video Clip: 
40MB

Die video is verklein na die kleinste moontlik grootte.  Die kwaliteit hiervan is as gevolg daarvan baie laag.  Maak seker dat wanneer die clip besigtig word, dit op 200% gedoen word.  Vir beter kwaliteit, kontak die Klub of Genootskap vir die DVD.


2017 SA Vleismerino Joernaal   

  

2012 - 2018  Vrystaat SAVM Klub