DIE RAS Die uitstaande eienskappe van die ras is as volg:
 1. SUPER  VRUGBAARHEID met meer lammers (baie meerlinge) en dus ‘n hoër inkomste, hoër seleksie intensiteit en genetiese vordering.
   

 2. GOEIE MOEDEREIENSKAPPE met ‘n hoë melkproduksie wat verseker dat die ooie hul meerlinge tot uitstekende speengewigte groot maak.
   

 3. VROEë GESLAGSRYPHEID verseker dat die jong ooitjies vroeg gedek kan word en die generasie intervalle dus verkort.
   

 4. AANPASBAARHEID en GEHARDHEID is ‘n voorvereiste vir doeltreffende produksie en die ras pas baie goed aan in beide hoë- en lae reënvalgebiede (intensiewe en ekstensiewe toestande).  Die ras se oorlewingsvermoë gedurende langdurige droogtes en die ras se hantering van erge koue, verstom mense.
   

 5. LEWENSKRAGTIGHEID van die ras sorg vir langlewendheid, meer lammers wat oorleef tot speentyd en ‘n hoër inkomste (lae mortaliteit).  Die ras is bekend vir sy sterk konstitusie.
   

 6. UITSONDERLIKE  LAM GROEI TEMPO’S word verkry en dus kan swaarder lammers vroeër bemark word teen hoë pryse.  Geen skaapras kan die doeltreffendheid van voer verbruik ewenaar nie.  Voerkrale verkies SA Vleismerino’s en is bereid om ‘n premie te betaal vir goeie kwaliteit lammers.
   

 7. TOPGEHALTE  KARKASSE  word deur die Vleismerino geproduseer omdat vetverspreiding baie egalig is oor die totale karkas.  Swaar lamkarkasse van tot 27 kg behaal steeds A2 en A3 klasse aan die haak (vleisgradering).  Lammers word nie maklik oorvet nie.  Sagte, sappige en smaaklike lamsvleis word geproduseer.  Die “benchmark” vir sagtheid van skaapvleis.
   

 8. MEDIUM  TOT  STERK  SUIWER  WIT WOL word geproduseer wat oorgekartel is in vergelyking met Merino wol en goeie staankrag het.  Gesog in die wol handel om te gebruik in wol mengsels. Die ooie produseer ‘n gemiddelde van 3.4 kg wol sonder kemp met ‘n vesel dikte van 18 - 25 mikron.  Ramme lewer gemiddeld  5 kg wol/jaar van 19 - 27 mikron.  Meeste telers en kuddeboere se gemiddelde mikrons van hulle totale skeersel is 22 - 23.5 mikron.
   

 9. NIE-SELEKTIEWE  WEIGEWOONTES  en die vermoë om laegraadse ruvoer asook oesreste baie doeltreffend te benut.
   

 10. WEERSTAND  TEEN  PARASIETE  EN  SIEKTES.  Die ras het ‘n hoë weerstand teen inwendige parasiete (soos haarwurm) en is minder vatbaar vir siektes, veral Johne se siekte.
   

 11. “MAKLIKE  SORG”  SKAPE  WAT  NIE  DRAADKRUIP  NIE.  Dit is gladde lyf skape wat minder onderhewig is aan brommer aanvalle met ‘n natuurlike “mule” area onder die stert.  Die skape is trop gebonde met ‘n strek kudde-instink en nie geneig tot rondloop en draad kruip nie. 
   

 12. BESONDERE  KRUISTEELSUKSESSE  met verskeie rasse is al behaal.  Binne die "wolfamilie" is kruisteling baie gewild en sukses vol omdat die uitstekende groei en reproduksie-eienskappe van die ras oorgedra word sonder enige gevaar van wolbesoedeling.

Die ras is as vaderras gebruik in die ontwikkeling van drie sintetiese skaaprasse in Suid-Afrika, naamlik die Dohné Merino, die Afrino en die Dormer.   So het die Vandorras ook vir ‘n tyd SA Vleismerino ramme gebruik om hulle ras se vrugbaarheid en groei te verbeter.  Dit is voldoende bewys van die kruisteelprestasies van die ras.

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society • Alle regte voorbehou • Webblad Terme & Voorwaardes