DIE RAS Geskiedenis van die Ras

Die eerste Duitse Merino skape is in 1932 deur Elsenburg Landboukollege na Suid-Afrika ingevoer.

Die keuse het op die ras geval aangesien ‘n ras gesoek is spesifiek vir die Winterreënvalstreek.  Hierdie ras moes die goeie weiding in die winter kon benut en moes in die herfs lam, die lammers vinnig grootmaak sodat hulle bemark kan word voordat die weiding weer swak raak in die droë somermaande.

Skaapboere was baie beïndruk met die indrukwekkende ras en die eerste Duitse Merino skape wat deur privaat persone ingevoer is, is in 1934 deur mnre. Shady en Kiessig gedoen van Philippolis in die droë Suidwes-Vrystaat.

Uit die staanspoor het die ras merkwaardig by die Suid-Afrikaanse toestande aangepas, maar verskil vandag aansienlik van die destydse Duitse Merino wat bouvorm en veral wat wol aanbetref.  Die ras het so ontwikkel dat dit vandag ‘n uitstekende dubbeldoelras is wat kan kompeteer met enige skaapras onder intensiewe sowel as ekstensiewe toestande.

Weens die veredeling en verbetering van die ras het behoefte vir ‘n nuwe naam ontstaan en in Augustus 1970 is die naam “Suid-Afrikaanse Vleismerino” voorgestel en aanvaar by die algemene jaarvergadering.  Dit is geïmplimenteer sedert Januarie 1971.

Sedert 1996 is heel wat embrio’s uitgevoer na Australië.  Dit staan daar bekend as die “SAMM” en het geweldig vinnig veld gewen.  Hulle het miljoene Merino ooie waarop die “SAMM” ramme gebruik word met besonderse sukses.  Tans oorheers die ras lam-karkaskompetisies daar weens die ras se vermoë om top gehalte swaar lammers te lewer wat nie oorvet raak nie.  Die groeisnelheid van lammers en sagte vleis wat die ras produseer is die groot plus punt.

Genootskap is gestig op 30 Oktober 1946.

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society • Alle regte voorbehou • Webblad Terme & Voorwaardes