DIE RAS Teelwaardes

Alle telers kan hulle diere se BLUP teelwaardes via die internet besigtig op die LOGIX stelsel by www.logix.org.za/newlogix/index.php

Lede is ook welkom om hulle eie diere se Voorspelde TeelWaardes (EBVís) aan te vra by die Genootskap.

Sedert 2015 word Voorloper Teelramme en Top Jong Ramme gelys per eienskap in die Joernaal elke jaar.

ARGIEF:
►  Vaders met nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 29 Oktober 2014
► 
Jong gekeurde ramme sonder nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 29 Oktober 2014

►  Vaders met nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 28 Maart  2014
► 
Jong gekeurde ramme sonder nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 28 Maart 2014

►  Vaders met nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 1 November 2013
► 
Jong gekeurde ramme sonder nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 1 November 2013

►  Vaders met nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 28 September 2013
► 
Jong gekeurde ramme sonder nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 28 September 2013

►  Vaders met nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 29 Augustus 2013
► 
Jong gekeurde ramme sonder nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 29 Augustus 2013

►  Vaders met nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 28 Januarie 2013
► 
Jong gekeurde ramme sonder nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 28 Januarie 2013

►  Vaders met nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - September 2012
► 
Jong gekeurde ramme sonder nageslag se BLUP Teelwaarde ontledings - 28 September 2012

 

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society ē Alle regte voorbehou ē Webblad Terme & Voorwaardes