SKOUE Vrystaat Kampioenskappe

SAVM Vrystaat Kampioenskappe
Te Frankfort Skougronde op 7 Februarie 2014

Kampioen Wol-Ooi:   Vertoon deur Jan van Biljon (082 781 5210) van Viljoenskroon.  Links is Jaco Jonker en Hendrik Shuping hou ooi 3138 JVB vas.

Junior Kampioen Wol-Ram:   Johan Rautenbach (082 780 1189) van Lindley.  David Letseleha hou ram 3335 JAR vas.

   

Senior Kampioen Wol-Ram:   Johan Rautenbach (082 780 1189) van Lindley.  John Mokoena hou ram 2177 JAR vas.

Kampioen Ooilam:   Manie Lombard (083 232 4324) van Oranjeville.  Links is Manie & Alta Lombard en Johannes Khanya hou die ooilam 3113 LT vas.

   

Kampioen Ramlam:   Niekie Fourie (082 3311 566) van Christiana se XL stoet.  Links is Jaco Engelbrecht, Willem Lauwrens en Aubrie Mbewe hou die ramlam 3361 XL vas.  

Junior Kampioen Ram & Reserwe (agter):   Jan van Biljon (082 781 5210) van Viljoenskroon.  Links Jaco Jonker, Jacob Ndaba, Jan van Biljon en Hendrik Shuping by ramme 3016 JVB en 3017 JVB

   

Ligswaargewig Kampioen Ram:   Gerrie Muller (082 876 2277) van Frankfort.  Links is RiŽtte Muller en DaniŽl Matsole hou ram 2402 GHM vas.

Senior Kampioen Ram & Reserwe (agter):   Jan van Biljon (082 781 5210) van Viljoenskroon.  Links is Jaco Jonker, Jacob Mokhotsi, Jan van Biljon en Piet Phakoe by ramme 2045 JVB en 2201 JVB.

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society ē Alle regte voorbehou ē Webblad Terme & Voorwaardes