SKOUE Vrystaat Kampioenskappe

SAVM Vrystaat Kampioenskappe
Te Frankfort Skougronde op 5 Februarie 2016

KAMPIOEN RAMLAM: Ramlam 5005 JVR is vertoon deur Johnny van Riet van Excelsior (072 284 2521)
V.l.n.r.  Simon Mofokeng en Thys Wessels.

KAMPIOEN WOLOOI: Ooi 5006 KIN is vertoon deur Joe Wilkinson van Vereeniging (072 146 0467)
V.l.n.r. Kenny Mohape en Joe Wilkinson.

   

SENIOR KAMPIOEN WOLRAM:  Ram 4016 KIN is vertoon
deur Joe Wilkinson van Vereeniging (072 146 0467)
V.l.n.r.  Smiley Molefe en Joe Wilkinson.

KAMPIOEN OOILAM: Ooi 5151 JAR is vertoon deur Johan Rautenbach van Lindley (082 780 1189)
V.l.n.r.  John Makoena en Johan Rautenbach.

   

JUNIOR KAMPIOEN WOLRAM:  Ramlam 5072 GHM is
vertoon deur Gerrie Muller van Frankfort (082 876 2277)

V
.l.n.r.  Gerrie Muller en Daniel Matsole.

JUNIOR KAMPIOEN OOI:  Ooi 5048 JVB is vertoon deur Jan van Biljon  van Viljoenskroon (082 781 5210)
V.l.n.r. Jaco Jonker (Bestuurder) en Moses Mpondo.

   

JUNIOR KAMPIOEN RAM + RESERWE:  Ramme 5081 JVB
en 5022 JVB is beide vertoon deur Jan van Biljon  van Viljoenskroon (082 781 5210)
V.l.n.r.  Jacob Mokhotsi, Jaco Jonker en Moses Mpondo.

LIGSWAAR KAMPIOEN RAM:  Ram 4134 JVB is vertoon deur Jan van Biljon  van Viljoenskroon (082 781 5210)
V.l.n.r.  Bertus van Biljon, Jan van Biljon en David Pitso.

   
 

SENIOR KAMPIOEN RAM + RESERWE + 3de PLEK:  Ramme 4058 JVB, 4062 JVB en 4036 JVB is almal vertoon deur Jan van Biljon  van Viljoenskroon (082 781 5210)
V.l.n.r.  Piet Phakoe, Pofane Swart, Jaco Jonker en David Pitso.

 

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society ē Alle regte voorbehou ē Webblad Terme & Voorwaardes