VEILINGS Veilingsuitslae
Terug na vorige bladsy

Hoopstad Gesamentlike Veiling
Datum:
  14 Junie 2012  
Hoogste Prys Ram:
  R 18 000 vir ram 8032 JJH
Verkoper van duurste Ram:
  Jan Haasbroek van Hoopstad
Koper van duurste Ram:
  Niekie Fourie van Christiana
Gemiddelde Prys van Ramme:
  58 verkoop vir R 7042 gem.
200 dosisse gevriesde Saad van ramme 9193 JJH & 6013 JJH:
  verkoop vir R247 per strooitjie gem.
Gemiddelde Prys van Stoetooie:
  44 verkoop vir R 2793 gem.
Afslaersfirma wat veiling gehou het:
  CMW ELITE van Kroonstad
Plek:
  Hoopstad veilingskompleks by skougronde
Tipe Veiling:
  1 ste Jaarlikse Gesamentlike Produksieveiling van Eddie Helm, Jan Haasbroek (beide van Hoopstad en Dolph du Bruyn van Bultfontein.


Duurste ram
V.l.n.r.:  Eddie Helm, Dolph du Bruyn, Jan Haasbroek, Ian Grobbelaar (afslaer van CMW ELITE) en Cylvester Mokoena hou die ram vas.

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society ē Alle regte voorbehou ē Webblad Terme & Voorwaardes