VEILINGS Veilingsuitslae
Terug na vorige bladsy

Daan Nolte Veiling

Datum:  14 September 2012  
Hoogste Prys Ram:
  R 31 000 vir ram 9035 DT
Verkoper van duurste Ram:
  Daan Nolte van Witklipbank in Delmas
Koper van duurste Ram:
  SP Potgieter van Palmietfontein in Devon
Gemiddelde Prys van Ramme:
  21 verkoop vir R 9605 gem.
Gemiddelde Prys van Stoetooie:
  17 verkoop vir R 4221 gem.
Afslaersfirma wat veiling gehou het:
  CMW ELITE van Frankfort
Plek:
  Plaas Witklipbank in Delmas
Tipe Veiling:
  6 de Produksieveiling van Daan & Ina Nolte


Duurste ram
V.l.n.r. George Latsky (CMW Ermelo), Ina Nolte (namens verkoper), Louwrens Bibbey (professionele afslaer) en SP Potgieter (koper).

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society ē Alle regte voorbehou ē Webblad Terme & Voorwaardes