VEILINGS Veilingsuitslae
Terug na vorige bladsy

Gerrie Muller Veiling

Datum:    9 April 2014   
Hoogste Prys Ram:
    R 30 000 vir ram 2388 GHM
Verkoper van duurste Ram en Ooi:
     Gerrie Muller van Revack in Frankfort
Koper van duurste Ram:
     David van der Linde van Standerton
Gemiddelde Prys van Ramme:
    31 verkoop vir R 8694 gem.
Hoogste Prys Ooi:
    R 11 000 vir ooi 3068 GHM
Koper van duurste Ooi:
     Johann de Jager van Reitz
Gemiddelde Prys van Ooie:
    21 verkoop vir R 4333 gem.
Afslaersfirma wat veiling gehou het:
    BKBLouwid van Frankfort
Plek:
     Plaas Revack in Frankfort
Tipe Veiling:
    9 de Produksieveiling van Revack SA Vleismerino’s.
 

Duurste ram:
Vlnr: 
Thys Grové van Standerton (namens koper), Jan Mostert (afslaer), Gerrie Muller (verkoper), Wentzel Vorster (Takbestuurder - BKBLouwid Frankfort) en Danie de Wet (BKB Frankfort) hou die ram vas.

Duurste ooi:
Vlnr: 
Wentzel Vorster (Takbestuurder – BKBLouwid Frankfort), Henry de Jager (BKB Harrismith), Johann de Jager (koper), Gerrie Muller (verkoper), Jan Mostert (afslaer) en Danie de Wet (BKB Frankfort) hou die ooi vas.

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society • Alle regte voorbehou • Webblad Terme & Voorwaardes