VEILINGS Veilingsuitslae
Terug na vorige bladsy

Smith Veiling

Datum:  12 Februarie 2014
Hoogste Prys Ram:
    R 38 000 vir ram 2055 GJS
Verkoper van duurste Ram:
     George Smith van Morriston in Indwe
Koper van duurste Ram:     Jan Haasbroek en Eddie Helm, beide van Hoopstad
Gemiddelde Prys van Ramme:     36 verkoop vir R 5826 gem.
Gemiddelde Prys van Stoetooie:     26 verkoop vir R 2415 gem.
Afslaersfirma wat veiling gehou het:    CMW van Port Elizabeth
Plek:     Plaas Welgevonden in Indwe
Tipe Veiling:    8 ste Produksieveiling van Smith SA Vleismerinoís (George & Hugh Smith).


Duurste ram:
V.l.n.r: 
Eddie Helm (Koper), Hugh Smith (verkoper), Jan Haasbroek (koper) en Geelslang Fourie van CMW hou die ram vas.

© 2012 - 2018  SA Vleismerino Genootskap / SA Mutton Merino Society ē Alle regte voorbehou ē Webblad Terme & Voorwaardes