(051) 522 6827 / 8           sammsheep@yebo.co.za

 
 

2019 Veiling Uitslae
___________________________________________

Malherbe & Waterpas Veiling
10 September 2019

Hoogste Prys (Ram): R 17 000 vir ram 8023 GM
Verkoper: Gert en André Malherbe van Hertzogville
Koper: Johan en Linnette Goosen van Hertzogville
Gemiddelde Prys (Ramme): 37 ramme verkoop vir R 9 662 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Gert Jordaan
Plek: Hertzogville Skougronde
Tipe Veiling: 1ste Gesamentlike Produksieveiling van Malherbe en Waterpas Stoete
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
André Malherbe (verkoper), Johan en Linnette Goosen (kopers), Gert Jordaan (afslaer) en Frikkie Strauss (BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Trio SAVM Veiling
4 September 2019

Hoogste Prys (Ram): R 16 000 vir ram GU 7125
Verkoper: Jan Uys van Steynsrus
Koper: Pieter Hattingh van Petrus Steyn
Gemiddelde Prys (Ramme): 42 ramme verkoop vir R 8119 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 16 500 vir ooi TOP 5230
Verkoper: Faans Pretorius van Heilbron
Koper: Botha van Niekerk van Bloemfontein
Gemiddelde Prys (Ooie): 26 vir R 6288 gem.
Afslaersfirma: OVK van Ladybrand
Afslaer: Paul van Biljon
Plek: Petrus Steyn Rolbalklub
Tipe Veiling: Jaarlikse Trio groepveiling van SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Thomas Uys (seun van verkoper), Paul van Biljon (afslaer), Pieter Hattingh (koper), Jan Uys (verkoper) en Jaco Saaiman (OVK Frankfort) hou die ram vas.

____________________________________________________________________________________________________________________________

LP Becker & Seuns Produksieveiling
29 Augustus 2019

Hoogste Prys (Ram): R 23 000 elk vir ramme 7028 BEC & 7012 LPB
Verkoper: Leon Becker en Seuns van Georgeskraal naby Warden
Koper: Abé Visser van Reitz en Grietha van Rensburg van Sannieshof
Gemiddelde Prys (Ramme): 23 ramme verkoop vir R 12 630 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Bethlehem
Afslaer: Bennie van der Merwe
Plek: Georgeskraal naby Warden
Tipe Veiling: 16de Produksieveiling van SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Abé Visser (koper van ram 7028 BEC), Hennie Visser (adviseur en koper van ram 7012 LPB, namens Grietha van Rensburg), Lowrence Tsotetsi, Bennie van der Merwe (afslaer), Leon Becker (verkoper) en Lucas Msimanga.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Noord-Vrystaat SAVM Klubveiling
28 Augustus 2019

Hoogste Prys (Ram): R 15 000 vir ram GLH 8015
Verkoper: Gerhard Hartman van Kroonstad
Koper: Boy en Theo Erasmus van Kroonstad
Gemiddelde Prys (Ramme): 24 ramme verkoop vir R 9 188 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Kroonboma naby Kroonstad
Tipe Veiling: 35ste Noord-Vrystaat SAVM Klubveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Theo Erasmus en Jaco Odendaal (namens koper), Jan Mostert (afslaer) en Gerhard Hartman (verkoper).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Alexandershoek Veiling
28 Augustus 2019

Op Woensdag 28 Augustus 2019 het Hannes Kotze en Gawie Carstens hul 35ste SAVM produksieveiling aangebied op die plaas Alexandershoek in die Moorreesburg distrik. Die duurste ram is verkoop aan Gawie Carstens van Porterville vir ‘n bedrag van R 26 000, die gemiddeld oor 51 ramme was R 10 156 gewees.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Appie Maritz (BKB), Hannes Kotze (Verkoper van duurste ram), Ashwin Solomons (Hanteerder), Gawie Carstens Snr. (Koper van duurste ram), Gawie Carstens Jnr. (Koper van duurste ram).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Moorreesburg Veiling
21 Augustus 2019

Op Woensdag 21 Augustus 2019 het die Moorreesburg Boeregroep hul 31ste Promosie Veiling aangebied te Drie Heuwels in die Moorreesburg distrik.   Die duurste SAVM ram is verkoop vir ‘n bedrag van R 18 000, die koper van die ram was AJ de Villiers van Hermon. Die gemiddeld van die 30 ramme was R 9 967 gewees. Die verkoper van die duurste ram was Phillip De Waal van Moorreesburg.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Appie Maritz (Afslaer BKB), BJ van der Merwe (Namens verkoper), AJ de Villiers (Koper van duurste ram), Abraham Janse (Hanteerder).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Wolmaransstad SAVM Ramveiling
21 Augustus 2019

Hoogste Prys (Ram): R 19 000 vir ram 7374 GZ
Verkoper: Faan en Van Aardt Greyling van Dordrecht
Koper: Willie Geldenhuys van Ventersdorp en Augusta van der Merwe van Bothaville
Gemiddelde Prys (Ramme): 38 ramme verkoop vir R 9 737 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Gert Jordaan
Plek: Wolmaransstad Boeresaal by Skougronde.
Tipe Veiling: 59ste Ramveiling van SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Van Aardt Greyling (verkoper), Willie Geldenhuys en Augusta van der Merwe (kopers), Theuns Barnard (BKB), Pietman Lande en Gert Jordaan (afslaer).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Piket Boere Veiling
14 Augustus 2019

Op Woensdag 14 Augustus 2019 het die Piketboere ramveiling plaasgevind te Eendekuil Ontspanningsaal.

Die duurste SAVM ram van die dag is verkoop aan SP Tredoux van Piketberg vir ‘n bedrag van R 16 000, die gemiddeld vir die 52 ramme was R 9 384 gewees. Die verkoper van die duurste ram was Nuwerus Boerdery van Piketberg!

Die veiling is aangebied deur BKB Wes-Kaap en mnr.Appie Maritz het as afslaer opgetree.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Appie Maritz (BKB); SP Tredoux (Koper van duurste ram); Devilliers Mouton (Verkoper van duurste ram); Jacobus Goliath (Hanteerder).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Frankfort SAVM Ramveiling
13 Augustus 2019

Hoogste Prys (Ram): R 41 000 vir ram 8129 TOP
Verkoper: Faans Pretorius van Heilbron
Koper: Deon van der Watt van Tweeling
Gemiddelde Prys (Ramme): 46 ramme verkoop vir R 12 261 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal van Frankfort
Afslaer: Allan Sinclair
Plek: RAC Frankfort
Tipe Veiling: 3de SAVM Ramveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Dawid Gerber (Vleissentraal), Allan Sinclair (Afslaer), PJ Muller (Vleissentraal), Deon van der Watt (koper), Faans Pretorius (verkoper), Fanie van der Merwe (Vleissentraal) en voor hurk Danie de Wet (BKB Frankfort).

____________________________________________________________________________________________________________________________

63ste Nasionale Veiling
07 Augustus 2019

Hoogste Prys (Ram): R 75 000 vir ram 7066 ISA
Verkoper: Henning Vorster van Middelburg (Oos-Kaap)
Koper: Michael Scheepers van Fouriesburg
Gemiddelde Prys (Ramme): 47 ramme verkoop vir R 19 819 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 21 stoetooie verkoop vir R 4 547 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Gert Jordaan
Plek: Bloemfonten Skougronde
Tipe Veiling: 63ste SA Vleismerino's Nasionale Veiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Lize Scheepers (vrou van koper) met werkers Mosiewa Mosiewa (links) en Jeka Jeka (regs van haar), saam met Henning Vorster (verkoper) met sy kleinseun Henning Alexander in sy arm, kleinseun Frans Alexander links van hom en sy seun Willem Vorster wat die ram vashou.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ermelo Veiling
30 Julie 2019

26 SAVM ramme op dié veiling verkoop teen gemiddeld van R 9 338.  Hoogste prys ram was verkoop vir R 16 500.  Die veiling is aangebied deur Vleissentraal Ermelo op die plaaslike skougronde.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Matthys Viljoen (BKB), Joe Wilkinson (verkoper) en Theuns Botha (BKB) namens koper Tinus Davel van Hendrina.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Stellenbosch Universiteit Veiling
18 Julie 2019

Op Donderdag 18 Julie 2019 het Universiteit Stellenbosch hul 43ste produksieveiling aangebied op die plaas Mariendahl te Stellenbosch. Die aanbod het bestaan uit 20 SAVM ramme.  Die duurste ram van die dag is verkoop aan JA Loubser van Durbanville vir 'n bedrag van R14 000.Die gemiddeld van die ramme was R 8 300

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Appie Maritz (Afslaer); Jan Olivier (BKB); JA Loubser (Koper); John Morris (Verkoper); Leonard Minnaar (Hanteerder); Hennie Hattingh (BKB)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Paarl Jongramveiling
17 Julie 2019

Op Woensdag 17 Julie 2019 het die SAVM Genootskap hul eerste PAARL Moderne Jongram veiling aangebied te Boland Landbouskool. Die aanbod het bestaan uit 40 top ramme!  Die duurste ram van die dag is verkoop aan Koos Westraad van Porterville vir 'n bedrag van R22 500. Die gemiddeld van die ramme was R12 712. Die verkoper van die duurste ram was Willem de Waal Boerdery van Moorreesburg.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Appie Maritz (Afslaer), Koos Westraad (Koper van duurste ram), DW Giliomee (BKB), Abraham Janse (Hanteerder), Jean Uys (namens verkoper Willem de Waal Boerdery)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Coralta Veiling
26 Junie 2019

Hoogste Prys (Ram): R 15 000 vir COR 7134
Verkoper: Cornie van den Heever, Coralta in Schweizer Reneke
Koper: Johan Rosseau van Migdol
Gemiddelde Prys (Ramme): 31 ramme verkoop vir R 8 581  gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 28 stoetooie verkoop vir R 3 607 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Coralta naby Schweizer Reneke
Tipe Veiling: 16de Produksieveiling van Coralta SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Corlize van den Heever (stoetbestuurder), Jan Mostert (afslaer), Johan Rosseau (koper), Johannes Sejalimoto (hanteerder), Cornie en Alta van den Heever (verkopers)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Quatro Veiling
25 Junie 2019

Hoogste Prys (Ram): R 16 000 vir ram 7057 KIN
Verkoper: Joe Wilkinson van Vereeniging (Enkeldoorn Stoet)
Koper: Gert van der Merwe van Bethal
Gemiddelde Prys (Ramme): 26 ramme verkoop vir R 11 346 gem.
Afslaersfirma: BKB VAN WYK van Frankfort
Afslaer: Nico Langeveldt
Plek: Jonkersdam naby Standerton
Tipe Veiling: 1ste Quatro SAVM Groep Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Johan de Jager (skoonseun van koper), Marique Wilkinson (verkoper, namens haar pa Joe) en Gert van der Merwe (koper)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jan van Biljon Veiling
19 Junie 2019

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 vir ram 7341 JVB
Verkoper: Jan van Biljon
Koper: Pieter Booyens van Koppies
Gemiddelde Prys (Ramme): 48 ramme verkoop vir R 12 230 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 12 000 vir drie ooie per stuk (al drie was dragtig met drielinge)
Koper: Deon van Wyk van Delmas
Gemiddelde Prys (Ooie): 78 ooie verkoop teen R 5 306 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Niekerksrust, Viljoenskroon
Tipe Veiling: 54ste Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Theart en Karel du Plessis (BKB Kroonstad), Jan van Biljon (verkoper), Jan Mostert (afslaer), Schalk Jonker (BKB Louwid) en Jaco Jonker hou die ram vas.

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Karel du Plessis (BKB Kroonstad), Trix en Jan van Biljon (verkoper), Jan Mostert (afslaer), Deon van Wyk (koper) en die manne wat die ooie hanteer is Jaco Jonker, Jaco Swanepoel en Schalk Jonker.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Caledon Ramveiling
12 Junie 2019

Op Woensdag 12 Junie 2019 het die Caledon ramtelersvereniging hul 24ste jaarlikse veiling aangebied. Die rasse wat die veiling verteenwoordig is SAVM, Dohne Merinos en Dormers! Die duurste SAVM ram JW 18-08 is verkoop aan Theunissen Familie Trust van Caledon vir ‘n bedrag van R 13 000, terwyl die gemiddeld van die ramme R 9 203 behaal het. Die verkoper was Hugo Wiehahn en Seuns. Die veiling is uiters suksesvol aangebied deur BKB-Weskaap met ‘n 100% verkope. Appie Maritz het as afslaer opgetree.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Appie Maritz (BKB), Hennie Hattingh (BKB), Johan Wiehahn (Verkoper van duurste ram)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Magetzane Veiling
05 Junie 2019

Hoogste Prys (Ram): R 17 000 vir ram 7087 RVG
Verkoper: Rowlen von Gericke
Koper: Henru & Gerrit van Rooyen van Marquard
Gemiddelde Prys (Ramme): 25 ramme verkoop vir R 9 100 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal Bloemfontein
Afslaer: Allan Sinclair
Plek: Gertruidas Rust, Marquard
Tipe Veiling: Magetzane  Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Jaco Pienaar (Vleissentraal), Henru en Gerrit van Rooyen (Kopers), Rowlen von Gericke (Verkoper)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Stelena Veiling
22 Mei 2019

Hoogste Prys (Ram): R 25 000 vir ram 7085 LT
Verkoper: Manie Lombard van Stelena Stoet in Oranjeville
Koper: Koos en Kobus Engelbrecht van Benjamin Boerdery in Heilbron
Gemiddelde Prys (Ramme): 27 ramme verkoop vir R 7 778 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 20 000 vir ooi 6250 LT (dragtig met drieling) NUWE REKORD
Verkoper: Manie Lombard van Stelena stoet in Oranjeville
Koper: Deon van Wyk vanaf Delmas
Gemiddelde Prys (Ooie): 19 stoetooie verkoop vir R 7 921 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid (Frankfort)
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Nooitgedacht, Oranjeville
Tipe Veiling: 12de Stelena Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Wentzel Vorster (BKB Takbestuurder), Koos en Kobus Engelbrecht (Kopers), Jan Mostert (Afslaer), Alta en Manie Lombard (Verkoper) en Danie de Wet (BKB Frankfort)

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Deon van Wyk (Koper), Wentzel Vorster (BKB Takbestuurder), Jan Mostert (Afslaer), Alta en Manie Lombard (Verkoper) en Danie de Wet (BKB Frankfort)

OPMERKING: Die prys van R20 000 is ‘n nuwe rekordprys wat ooit behaal is vir ‘n SAVM Stoetooi in Suid-Afrika.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Riemland Telersgroep Veiling
10 April 2019

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 vir ram 7068 TOP (uit 3 ster Ouma)
Verkoper: Faans Pretorius van Hilltop in Heilbron
Koper: Kyle Bekker van Krugersdorp
Gemiddelde Prys (Ramme): 35 ramme verkoop vir R 9 071 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 8 000 vir ooi 5128 JRV (dragtig met drieling en uit 1 ster Ma)
Verkoper: Jan & Ruan Janse van Vuuren
Gemiddelde Prys (Ooie): 20 stoetooie verkoop vir R 5 763 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid (Frankfort)
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Heilbron Gholfklub
Tipe Veiling: 1ste Riemland Telersgroep Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Piet Boshof (BKB Bemarker), Wentzel Vorster (BKB Takbestuurder), Kyle Bekker (Koper), Jan Mostert (Afslaer), Faans Pretorius (Verkoper) en Piet Mzizi.

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Piet Boshof (BKB Bemarker), Wentzel Vorster (BKB Takbestuurder), Willie Dreyer (Koper), Jan Mostert (Afslaer), Ruan Janse van Vuuren (Verkoper) en Andries Mobantla.

OPMERKING: Geskeerde ooilammers en jong ooie asook dragtige kudde-ooie van L&T Boerdery en van Benjamin Boerdery het goeie pryse behaal.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Stilveiling by Nasionale Kampioenskappe
13 Maart 2019

Woensdag 13 Maart 2019 is daar 5 ramme verkoop tydens die stilveiling by die SAVM Nasionale Kampioenskappe teen gemiddeld R24 000.

Aangeheg is die foto van die ram 7089 ISH van Loutjie Hanekom (Welgemeen Boerdery in Clanwilliam) wat vir R50 000 verkoop is aan Jan Uys van Steynsrus en Manie van Niekerk in Kroonstad.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Thomas Uys, John Melville, Jan Uys, Loutjie Hanekom en Adri Witbooi

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hardus Botha Produksieveiling
6 Maart 2019

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 vir ram 5121 H (uit 3-ster moeder)
Verkoper: Hardus Botha, Ebarjonier stoet van Potchefstroom
Koper: Hugo Wiehahn van Caledon en Jannie du Toit van Riebeeck-Wes
Gemiddelde Prys (Ramme): 32 ramme verkoop vir R 10 734 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid
Afslaer: Jan Mostert
Plek: BKB Veilingskrale in Potchefstroom
Tipe Veiling: 2de Produksieveiling van Ebarjonier SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Riaan Herbst (BKB Louwid), Theuns Botha (BKB), Hardus Botha (verkoper), Jan Mostert (afslaer) en William Tsoaela

____________________________________________________________________________________________________________________________

Janvos Landgoed Produksieveiling
5 Maart 2019

Hoogste Prys (Ram): R 28 000 vir ram 7202 JVG (uit 3 ster moeder)
Verkoper: Dr Vos Grey van Janvos Landgoed, Brakfontein, Davel
Koper: Koos Jordaan van Ermelo
Gemiddelde Prys (Ramme): 34 ramme verkoop vir R 14 441 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 20 stoetooie verkoop vir R 3 876 gem
Afslaersfirma: BKB VAN WYK
Afslaer: Nico Langeveldt
Plek: Brakfontein in Davel
Tipe Veiling: 27ste Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Dr Vos en Jan Grey (verkopers), Nico Langeveldt (afslaer) en Theuns Botha (BKB Ermelo)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jatro Algehele Uitverkoping
28 Februarie 2019

Hoogste Prys (Ram): R 38 000 vir ram 8150 JAR  (uit 3-ster moeder )
Verkoper: Johan Rautenbach van Blesbokfontein, Lindley
Koper: Ria du Toit van Lindley
Gemiddelde Prys (Ramme): 124 ramme verkoop vir R 11 210 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 297 dragtige stoetooie verkoop vir R 5 384 gem. plus 337 oop stoetooie verkoop vir R 2 542 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Blesbokfontein in Lindley Distrik
Tipe Veiling: Algehele Uitverkoping Veiling van Jatro SA Vleismerino's
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Ria du Toit (koper), Johan en Petro Rautenbach (verkopers) en John Makoena (hanteerder)

OPMERKING:     Dit was ‘n goed beplande en uitstekend ge-organiseerde veiling van ‘n gerespekteerde SA Vleismerino teler en raadslid.  Johan Rautenbach het dié stoet begin op 1 Oktober 2000 en besondere suksesse en hoogtepunte bereik in die relatiewe kort tyd van net meer as 19 jaar.  Hy het nie ‘n opvolger nie en het besluit om uit te tree uit aktiewe boerdery.

Die SA Vleismerino Genootskap, raad en totale bedryf gaan vir Johan en Petro geweldig mis.  Ons vertrou dat die telers wat sy diere gekoop het, sal voortbou op die goeie genetika en sy nalatenskap nog lank in die bedryf sal voortduur.  Ons is opreg dankbaar vir sy positiewe bydrae tot dié ras !!!

____________________________________________________________________________________________________________________________

La’vie Veiling
19 Februarie 2019

7de Produksieveiling gehou op Dinsdag 19 Februarie 2019 op die plaas “Dwars in die weg” tussen Standerton en Bethal.
Verkopers : Wouter Theron & seun van La’vie SAVM stoet.
Die afslaer was PM Swart van OVK in Standerton.
35 Ramme verkoop - 100% van aanbod - Gemid R8650 - Hoogste prys R16 000.
LOT 6 - RAM 17-0043 WT - KOPER - JOUBERTSKOP HOENDER BOERDERY (Zander vd Linde van Standerton).

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
PM Swart (Afslaer), Wouter Theron (Junior) met sy dogtertjie, Delene en July Khobeka.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Van Aardt & Faan Greyling Veiling
14 Februarie 2019

BKB Cradock het die 35ste Produksieveiling van Van Aardt & Faan Greyling aangebied op die plaas Ricksuhill, tussen Lady Grey en Dordrecht op Donderdag 14 Februarie 2019.

41 ramme is verkoop vir R6317 gemiddeld.

Topprys was R15000 vir ram 7094 VAG.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Van Aardt en Faan Greyling (verkopers), Gideon Meiring (koper), DB Nel (BKB), Jan van der Walt (BKB) en Danie Strauss (Afslaer van BKB).

 
 
 

Sakevennote / Borge:    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
    

Vinnige Skakels
_________________________________________
Kontak Besonderhede
__________________________________________________
Vrywaring
_________________________________________

     

       ■    Kalender
       ■    Veiling Pamflette
       ■    Veiling Uitslae

       ■    Tel: (051) 522 6827 / 8
       ■    E-pos: sammsheep@yebo.co.za
       ■    Data:  savmdata@yebo.co.za

       ■    © 2012 - 2019
       ■    SA Vleismerino Genootskap
       ■    Terme & Voorwaardes