(051) 522 6827 / 8           sammsheep@yebo.co.za

 
 

2018 & 2019 Veiling Uitslae
___________________________________________

Coralta Sale
26 Junie 2019

Hoogste Prys (Ram): R 15 000 vir COR 7134
Verkoper: Cornie van den Heever, Coralta in Schweizer Reneke
Koper: Johan Rosseau van Migdol
Gemiddelde Prys (Ramme): 31 ramme verkoop vir R 8 581  gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 28 stoetooie verkoop vir R 3 607 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Coralta naby Schweizer Reneke
Tipe Veiling: 16de Produksieveiling van Coralta SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Corlize van den Heever (stoetbestuurder), Jan Mostert (afslaer), Johan Rosseau (koper), Johannes Sejalimoto (hanteerder), Cornie en Alta van den Heever (verkopers)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Quatro Veiling
25 Junie 2019

Hoogste Prys (Ram): R 16 000 vir ram 7057 KIN
Verkoper: Joe Wilkinson van Vereeniging (Enkeldoorn Stoet)
Koper: Gert van der Merwe van Bethal
Gemiddelde Prys (Ramme): 26 ramme verkoop vir R 11 346 gem.
Afslaersfirma: BKB VAN WYK van Frankfort
Afslaer: Nico Langeveldt
Plek: Jonkersdam naby Standerton
Tipe Veiling: 1ste Quatro SAVM Groep Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Johan de Jager (skoonseun van koper), Marique Wilkinson (verkoper, namens haar pa Joe) en Gert van der Merwe (koper)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jan van Biljon Veiling
19 Junie 2019

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 vir ram 7341 JVB
Verkoper: Jan van Biljon
Koper: Pieter Booyens van Koppies
Gemiddelde Prys (Ramme): 48 ramme verkoop vir R 12 230 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 12 000 vir drie ooie per stuk (al drie was dragtig met drielinge)
Koper: Deon van Wyk van Delmas
Gemiddelde Prys (Ooie): 78 ooie verkoop teen R 5 306 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Niekerksrust, Viljoenskroon
Tipe Veiling: 54ste Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Theart en Karel du Plessis (BKB Kroonstad), Jan van Biljon (verkoper), Jan Mostert (afslaer), Schalk Jonker (BKB Louwid) en Jaco Jonker hou die ram vas.

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Karel du Plessis (BKB Kroonstad), Trix en Jan van Biljon (verkoper), Jan Mostert (afslaer), Deon van Wyk (koper) en die manne wat die ooie hanteer is Jaco Jonker, Jaco Swanepoel en Schalk Jonker.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Caledon Ramveiling
12 Junie 2019

Op Woensdag 12 Junie 2019 het die Caledon ramtelersvereniging hul 24ste jaarlikse veiling aangebied. Die rasse wat die veiling verteenwoordig is SAVM, Dohne Merinos en Dormers! Die duurste SAVM ram JW 18-08 is verkoop aan Theunissen Familie Trust van Caledon vir ‘n bedrag van R 13 000, terwyl die gemiddeld van die ramme R 9 203 behaal het. Die verkoper was Hugo Wiehahn en Seuns. Die veiling is uiters suksesvol aangebied deur BKB-Weskaap met ‘n 100% verkope. Appie Maritz het as afslaer opgetree.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Appie Maritz (BKB), Hennie Hattingh (BKB), Johan Wiehahn (Verkoper van duurste ram)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Magetzane Veiling
05 Junie 2019

Hoogste Prys (Ram): R 17 000 vir ram 7087 RVG
Verkoper: Rowlen von Gericke
Koper: Henru & Gerrit van Rooyen van Marquard
Gemiddelde Prys (Ramme): 25 ramme verkoop vir R 9 100 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal Bloemfontein
Afslaer: Allan Sinclair
Plek: Gertruidas Rust, Marquard
Tipe Veiling: Magetzane  Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Jaco Pienaar (Vleissentraal), Henru en Gerrit van Rooyen (Kopers), Rowlen von Gericke (Verkoper)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Stelena Veiling
22 Mei 2019

Hoogste Prys (Ram): R 25 000 vir ram 7085 LT
Verkoper: Manie Lombard van Stelena Stoet in Oranjeville
Koper: Koos en Kobus Engelbrecht van Benjamin Boerdery in Heilbron
Gemiddelde Prys (Ramme): 27 ramme verkoop vir R 7 778 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 20 000 vir ooi 6250 LT (dragtig met drieling) NUWE REKORD
Verkoper: Manie Lombard van Stelena stoet in Oranjeville
Koper: Deon van Wyk vanaf Delmas
Gemiddelde Prys (Ooie): 19 stoetooie verkoop vir R 7 921 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid (Frankfort)
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Nooitgedacht, Oranjeville
Tipe Veiling: 12de Stelena Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Wentzel Vorster (BKB Takbestuurder), Koos en Kobus Engelbrecht (Kopers), Jan Mostert (Afslaer), Alta en Manie Lombard (Verkoper) en Danie de Wet (BKB Frankfort)

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Deon van Wyk (Koper), Wentzel Vorster (BKB Takbestuurder), Jan Mostert (Afslaer), Alta en Manie Lombard (Verkoper) en Danie de Wet (BKB Frankfort)

OPMERKING: Die prys van R20 000 is ‘n nuwe rekordprys wat ooit behaal is vir ‘n SAVM Stoetooi in Suid-Afrika.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Riemland Telersgroep Veiling
10 April 2019

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 vir ram 7068 TOP (uit 3 ster Ouma)
Verkoper: Faans Pretorius van Hilltop in Heilbron
Koper: Kyle Bekker van Krugersdorp
Gemiddelde Prys (Ramme): 35 ramme verkoop vir R 9 071 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 8 000 vir ooi 5128 JRV (dragtig met drieling en uit 1 ster Ma)
Verkoper: Jan & Ruan Janse van Vuuren
Gemiddelde Prys (Ooie): 20 stoetooie verkoop vir R 5 763 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid (Frankfort)
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Heilbron Gholfklub
Tipe Veiling: 1ste Riemland Telersgroep Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Piet Boshof (BKB Bemarker), Wentzel Vorster (BKB Takbestuurder), Kyle Bekker (Koper), Jan Mostert (Afslaer), Faans Pretorius (Verkoper) en Piet Mzizi.

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Piet Boshof (BKB Bemarker), Wentzel Vorster (BKB Takbestuurder), Willie Dreyer (Koper), Jan Mostert (Afslaer), Ruan Janse van Vuuren (Verkoper) en Andries Mobantla.

OPMERKING: Geskeerde ooilammers en jong ooie asook dragtige kudde-ooie van L&T Boerdery en van Benjamin Boerdery het goeie pryse behaal.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Stilveiling by Nasionale Kampioenskappe
13 Maart 2019

Woensdag 13 Maart 2019 is daar 5 ramme verkoop tydens die stilveiling by die SAVM Nasionale Kampioenskappe teen gemiddeld R24 000.

Aangeheg is die foto van die ram 7089 ISH van Loutjie Hanekom (Welgemeen Boerdery in Clanwilliam) wat vir R50 000 verkoop is aan Jan Uys van Steynsrus en Manie van Niekerk in Kroonstad.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Thomas Uys, John Melville, Jan Uys, Loutjie Hanekom en Adri Witbooi

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hardus Botha Produksieveiling
6 Maart 2019

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 vir ram 5121 H (uit 3-ster moeder)
Verkoper: Hardus Botha, Ebarjonier stoet van Potchefstroom
Koper: Hugo Wiehahn van Caledon en Jannie du Toit van Riebeeck-Wes
Gemiddelde Prys (Ramme): 32 ramme verkoop vir R 10 734 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid
Afslaer: Jan Mostert
Plek: BKB Veilingskrale in Potchefstroom
Tipe Veiling: 2de Produksieveiling van Ebarjonier SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Riaan Herbst (BKB Louwid), Theuns Botha (BKB), Hardus Botha (verkoper), Jan Mostert (afslaer) en William Tsoaela

____________________________________________________________________________________________________________________________

Janvos Landgoed Produksieveiling
5 Maart 2019

Hoogste Prys (Ram): R 28 000 vir ram 7202 JVG (uit 3 ster moeder)
Verkoper: Dr Vos Grey van Janvos Landgoed, Brakfontein, Davel
Koper: Koos Jordaan van Ermelo
Gemiddelde Prys (Ramme): 34 ramme verkoop vir R 14 441 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 20 stoetooie verkoop vir R 3 876 gem
Afslaersfirma: BKB VAN WYK
Afslaer: Nico Langeveldt
Plek: Brakfontein in Davel
Tipe Veiling: 27ste Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Dr Vos en Jan Grey (verkopers), Nico Langeveldt (afslaer) en Theuns Botha (BKB Ermelo)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jatro Algehele Uitverkoping
28 Februarie 2019

Hoogste Prys (Ram): R 38 000 vir ram 8150 JAR  (uit 3-ster moeder )
Verkoper: Johan Rautenbach van Blesbokfontein, Lindley
Koper: Ria du Toit van Lindley
Gemiddelde Prys (Ramme): 124 ramme verkoop vir R 11 210 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 297 dragtige stoetooie verkoop vir R 5 384 gem. plus 337 oop stoetooie verkoop vir R 2 542 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Blesbokfontein in Lindley Distrik
Tipe Veiling: Algehele Uitverkoping Veiling van Jatro SA Vleismerino's
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Ria du Toit (koper), Johan en Petro Rautenbach (verkopers) en John Makoena (hanteerder)

OPMERKING:     Dit was ‘n goed beplande en uitstekend ge-organiseerde veiling van ‘n gerespekteerde SA Vleismerino teler en raadslid.  Johan Rautenbach het dié stoet begin op 1 Oktober 2000 en besondere suksesse en hoogtepunte bereik in die relatiewe kort tyd van net meer as 19 jaar.  Hy het nie ‘n opvolger nie en het besluit om uit te tree uit aktiewe boerdery.

Die SA Vleismerino Genootskap, raad en totale bedryf gaan vir Johan en Petro geweldig mis.  Ons vertrou dat die telers wat sy diere gekoop het, sal voortbou op die goeie genetika en sy nalatenskap nog lank in die bedryf sal voortduur.  Ons is opreg dankbaar vir sy positiewe bydrae tot dié ras !!!

____________________________________________________________________________________________________________________________

La’vie Veiling
19 Februarie 2019

7de Produksieveiling gehou op Dinsdag 19 Februarie 2019 op die plaas “Dwars in die weg” tussen Standerton en Bethal.
Verkopers : Wouter Theron & seun van La’vie SAVM stoet.
Die afslaer was PM Swart van OVK in Standerton.
35 Ramme verkoop - 100% van aanbod - Gemid R8650 - Hoogste prys R16 000.
LOT 6 - RAM 17-0043 WT - KOPER - JOUBERTSKOP HOENDER BOERDERY (Zander vd Linde van Standerton).

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
PM Swart (Afslaer), Wouter Theron (Junior) met sy dogtertjie, Delene en July Khobeka.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Van Aardt & Faan Greyling Veiling
14 Februarie 2019

BKB Cradock het die 35ste Produksieveiling van Van Aardt & Faan Greyling aangebied op die plaas Ricksuhill, tussen Lady Grey en Dordrecht op Donderdag 14 Februarie 2019.

41 ramme is verkoop vir R6317 gemiddeld.

Topprys was R15000 vir ram 7094 VAG.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Van Aardt en Faan Greyling (verkopers), Gideon Meiring (koper), DB Nel (BKB), Jan van der Walt (BKB) en Danie Strauss (Afslaer van BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Amulet Veiling
17 Oktober 2018

Hoogste Prys (Ram): R 22 000 vir ram 7046 AMU
Verkoper: Amulet stoet van Grietha en Louis van Rensburg van Sannieshof
Koper: Michael Scheepers van Fouriesburg
Gemiddelde Prys (Ramme): 37 ramme verkoop vir R 10 919 gem.
Afslaersfirma: Karoo-Ochse van Vryburg
Afslaer: Steven Mathews (vryskut afslaer van Sannieshof)
Plek: Taaibospan in Sannieshof
Tipe Veiling: 4de Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Steven Mathews (vryskut afslaer), Grietha van Rensburg (verkoper), Hennie Visser (adviseur namens koper) en Willem Botswe.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jan van Biljon Veiling
10 Oktober 2018

Hoogste Prys (Ram): R 22 000 vir ram 6003 JVB
Verkoper: Jan van Biljon van Viljoenskroon
Koper: Wouter du Plooy van Bultfontein
Gemiddelde Prys (Ramme): 41 ramme verkoop vir R 12598 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Niekerksrus in Viljoenskroon
Tipe Veiling: 53ste Produksieveiling (2de veiling vir 2018)
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Wouter du Plooy (koper) met sy dogtertjies Mianka en Suené, Jan van Biljon (verkoper) en Jaco Jonker (stoet bestuurder).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Malherbe & Roberts Veiling
26 September 2018

Hoogste Prys (Ram): R 17 000 vir ram 7034 GM
Verkoper: Gert Malherbe Boerdery Trust van Hertzogville
Koper: Andre van Rensburg van Wesselsbron
Gemiddelde Prys (Ramme): 18 ramme verkoop vir R 10889 gem.
Afslaersfirma: GWK van Kimberley
Afslaer: Andrew Miller
Plek: Hertzogville Veilingskrale
Tipe Veiling: 19de Produksieveiling van Malherbe & Roberts
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Frikkie Strauss (BKB namens koper), Andre Malherbe (verkoper) en Jonas Kula (vashouer).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dolf du Bruyn Veiling
25 September 2018 

Hoogste Prys (Ram): R 18 000 vir ram 6011 DDB
Verkoper: Dolf en Estie du Bruyn van Bultfontein
Koper: Janneman Erele van Theunissen
Gemiddelde Prys (Ramme): 29 ramme verkoop vir R 12586 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Plaas “Ons S’n” in Bultfontein
Tipe Veiling: 8ste Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Janneman Erele (koper), Dolf du Bruyn (verkoper) en Jan Mostert (afslaer).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Parys Jongram Veiling
20 September 2018

Hoogste Prys (Ram): R 23 000 vir ram 7041 JS
Verkoper: Koos de Wet van Graaff-Reinet
Koper: Jan & Thomas Uys van Steynsrus
Gemiddelde Prys (Ramme): 57 ramme verkoop vir R 10526 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Vereeniging
Afslaer: Gert Jordaan
Plek: Tydens ALFA Expo by Parys Afridome
Tipe Veiling: 5de Jongramveiling van SAVM Genootskap
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Thomas Uys (koper), Koos de Wet (verkoper), Quinten Maarman (vashouer) en Gert Jordaan (afslaer)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Bosch Valley SAVM Veiling
7 September 2018 

Hoogste Prys (Ram): R 20 000 vir ram 7025 RDV
Verkoper: Philip Botha & Seuns van Vrede
Koper: Faans Pretorius van Heilbron
Gemiddelde Prys (Ramme): 33 ramme verkoop vir R 10454 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal van Ermelo
Afslaer: Ian Grobbelaar
Plek: Boschfontein tussen Vrede en Memel
Tipe Veiling: 9de Jaarlikse Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Faans Pretorius (koper), Willem Botha en Carmi (verkoper) en Sam Mhlanga (hanteerder).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Clocolan SAVM Veiling
6 September 2018

Hoogste Prys (Ram): R 15 000 vir ram 7037 DNW
Verkoper: Dawie Stauss van Clocolan
Koper: Jaco Nel van Excelsior
Gemiddelde Prys (Ramme): 51 ramme verkoop vir R 9471 gem.
Afslaersfirma: OVK van Ladybrand
Afslaer: PM Swart
Plek: Clocolan Veilingskrale
Tipe Veiling: 33ste Jaarlikse Veiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
JT Fourie (OVK), PM Swart (afslaer). Therese en Jaco Nel (kopers), Dawie Strauss (verkoper). 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Trio SAVM Veiling
5 September 2018 

Hoogste Prys (Ram): R 19 000 vir ram 6016 TOP
Verkoper: Faans Pretorius van Heilbron
Koper: Dirk Terblanche van Harrismith
Gemiddelde Prys (Ramme): 42 ramme verkoop vir R 9524 gem.
Afslaersfirma: OVK van Ladybrand
Afslaer: PM Swart
Plek: Plaas Momento naby Petrus Steyn
Tipe Veiling: Jaarlikse Veiling van 3 telers (Jan Uys, Faans Pretorius en Manie van Niekerk)
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Piet Mzizi, Rassie Erasmus (OVK), Dirk en Michelle Terblanche (kopers), Faans Pretorius (verkoper) en PM Swart (afslaer)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Waterpas SAVM Veiling
5 September 2018 

Hoogste Prys (Ram): R 15 500 vir ram 7172 WPT
Verkoper: Elsa Goosen van Hertzogville
Koper: Hansie Steyn van Ventersdorp
Gemiddelde Prys (Ramme): 22 ramme verkoop vir R 11 182 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal van Bloemfontein
Afslaer: Mike Killasy
Plek: Kareeboombult in Hoopstad saam met NOSA Bonsmaras
Tipe Veiling: Jaarlikse Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Wimpie Grobler en Hansie Steyn (kopers), Elsa Goosen (verkoper) en Tsietsi Taje.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Leon Becker & Seuns Veiling
30 Augustus 2018

Hoogste Prys (Ram): R 29 000 vir ram 6094 BEC
Verkoper: Leon Becker & seuns van Warden
Koper: Abé Visser van Reitz
Gemiddelde Prys (Ramme): 28 ramme verkoop vir R 12911 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Bethlehem
Afslaer: Bennie van der Merwe
Plek: Georgeskraal in Warden
Tipe Veiling: Jaarlikse Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM

____________________________________________________________________________________________________________________________

Alexandershoek Veiling
29 Augustus 2018

Op Woensdag 29 Augustus 2018 het Hannes Kotze en Gawie Carstens hul 34ste produksieveiling aangebied op die plaas Alexandershoek in die Moorreesburg distrik. Die duurste ram is verkoop aan Jacques Bester van Moorreesburg vir ‘n bedrag van R 30 000, die gemiddeld oor 46 ramme was R 11 492 gewees. Die gemiddeld van die oop kudde-ooie op die veiling was R 2 560 gewees.  Appie Maritz het as afslaer opgetree.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Pieter Groenewald (BKB), Hannes Kotze (verkoper), Appie Maritz (afslaer), Jacques Bester (koper), Jeremy Cleophas (Alexandershoek kuddemeester), Michele Ziervogel (Absa borg).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Noord-Vrystaat SAVM Klub Veiling
22 Augustus 2018

Hoogste Prys (Ram): R 20 000 vir ram 7086 GLH
Verkoper: Gerhard Hartman van Kroonstad
Koper: Cobus van Coller van Viljoenskroon
Gemiddelde Prys (Ramme): 31 ramme verkoop vir R 10833 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Kroon Boma naby Kroonstad
Tipe Veiling: Jaarlikse boeredag & klubveiling van die Noord-Vrystaat SAVM Klub
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Cobus van Coller (koper), Jan Mostert (afslaer) en Gerhard Hartman (verkoper)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Wolmaransstad Veiling
15 Augustus 2018

Hoogste Prys (Ram): R 20 000 vir ram 6096 H
Verkoper: Hardus Botha van Potchefstroom
Koper: Wikus van Niekerk van Potchefstroom
Gemiddelde Prys (Ramme): 69 ramme verkoop vir R 9975 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Wessel Smit
Plek: Wolmaransstad Skougronde
Tipe Veiling: Jaarlikse veiling van SAVM genootskap
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Hardus Botha (verkoper), Wikus van Niekerk (koper), Theuns Barnard (BKB Leeudoringstad) en Wessel Smit (afslaer).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Frankfort SAVM Veiling
10 Augustus 2018

Hoogste Prys (Ram): R 48 000 vir ram 7084 GZ
Verkoper: Van Aardt & Faan Greyling van Ricksuhill tussen Lady Grey en Dordrecht
Koper: Johnny Hipkin van Standerton en Ruan Janse van Vuuren van Heilbron
Gemiddelde Prys (Ramme): 64 ramme verkoop vir R 11633 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal van Frankfort
Afslaer: Allan Sinclair
Plek: Royal Auction Centre by Frankfort
Tipe Veiling: 2de veiling van SAVM ramme, kudde-ooie en speenlammers by nuwe sentrum naby Frankfort
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Van Aardt Greyling (verkoper), Allan Sinclair (afslaer), PJ Muller (bestuurder Vleissentraal Frankfort), Johnny Hipkin & Ruan Janse van Vuuren (kopers) en Faan Greyling (verkoper).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Piketboere Veiling
8 Augustus 2018

Op Woensdag 8 Augustus 2018 het die PiketBoere SAVM klub hulle jaarlikse produksieveiling aangebied in die Eendekuil distrik. Die duurste ram (NWB 16-138) is aan Rowlen Von Gericke van Marquard verkoop vir ‘n bedrag van R 15 000. Die verkoper was Nuwerus Boerdery van Piketberg. Die gemiddeld van die ramme was R 7 954. Die veiling is aangebied deur BKB Wes en Appie Maritz het as afslaer opgetree.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Appie Maritz (afslaer), De Villiers Mouton (verkoper van duurste ram), Ossie Absolon (hanteerder).

____________________________________________________________________________________________________________________________

2018 Nasionale Veiling
1 Augustus 2018 

Hoogste Prys (Ram): R 40 000 vir ram 6577 JAR
Verkoper: Johan Rautenbach van Jatro Stoet in Lindley
Koper: Alfredo Garcao van Kroonstad
Gemiddelde Prys (Ramme): 86 ramme verkoop vir R 12994 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 23 stoetooie verkoop vir R 5587 gem.
Afslaersfirma: OVK
Afslaer: Andre van Zyl
Plek: Bloemfonten Skougronde
Tipe Veiling: 62ste Nasionale Veiling van SA Vleismerinos
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Johan Rautenbach (verkoper), Alfredo Garcao (koper), Andre van Zyl (afslaer), Mario Kruger (OVK), John Makoena (hanteerder) en Chris Troskie (OVK)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Amptelike SAVM Veiling
18 Julie 2018

Op Woensdag 18 Julie 2018 het die SAVM genootskap hul jaarlikse Amptelike SAVM veiling aangebied te Boland Landbouskool, Paarl. Die duurste ram is verkoop aan Janec Boerdery van die Paarl vir 'n bedrag van R 16 000, die verkoper was Alexandershoek SAVM van Moorreesburg. Die gemiddeld van 38 die ramme was R 8 855 gewees. Die veiling is aangebied deur BKB Wes en Appie Maritz het as afslaer opgetree.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Gerhard Steenkamp (Zoetis), Hannes Kotze (Verkoper), Pieter Groenewald (BKB), Jeremy Cleophas (Alexandershoek kuddemeester), Appie Maritz (Afslaer)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Coralta Produksieveiling
27 Junie 2018 

Hoogste Prys (Ram): R 20 000 vir COR 6028
Verkoper: Cornie van den Heever, Coralta in Schweizer Reneke
Koper: Cael Griessel van Ventersdorp
Gemiddelde Prys (Ramme): 52 ramme verkoop vir R 11 543 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 40 stoetooie verkoop vir R 3 844 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Coralta naby Schweizer Reneke
Tipe Veiling: 15de Produksieveiling van Coralta SA Vleismerinos
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Corlize, Alta en Cornie van den Heever (verkopers), Jan Mostert (afslaer), Cael Griessel (koper), Theuns Barnard (BKB Leeudoringstad) en Johannes Sejalimoto hanteer die ram.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jan van Biljon Produksieveiling
20 Junie 2018 

Hoogste Prys (Ram): R 22 000
Verkoper: Jan van Biljon, Niekerksrus in Viljoenskroon distrik
Koper: Jaco Grobbelaar van Allanridge
Gemiddelde Prys (Ramme): 59 ramme verkoop vir R 11517 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 7 000 vir stoetooi tweeling ooilammers
Gemiddelde Prys (Ooie): 103 stoetooie verkoop vir R4762 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal Bloemfontein
Afslaer: Allan Sinclair
Plek: Niekerksrus naby Viljoenskroon
Tipe Veiling: 52ste Produksieveiling van Niekerksrus SA Vleismerino’s.
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Martiens Koloti, David Kula, Allan Sinclair (afslaer), Moses Mpondo, Jan van Biljon (verkoper) en Jaco Jonker.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Caledon Ramveiling
13 Junie 2018

Hugo Wiehahn en seuns se jaarlikse Caledon Ramveiling het weer plaasgevind op 13 Junie en tydens die veiling is 26 SA Vleismerino ramme verkoop teen 'n gemiddelde prys van R 8 076.00. Die hoogste prys behaal was R 21 000.00. Die veiling is deur BKB Wes- Kaap aangebied.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Afslaer: Appie Maritz,BKB Paarl; Johan de Wet, CMW (namens koper); Koper (nie op foto) JHN Hanekom Boerdery, Moorreesburg; Verkoper: Johan Wiehahn, Tussenbeide, Caledon (Hugo Wiehahn en Seuns)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Oos-VS Veldramveiling
8 Junie 2018

Hoogste Prys (Ram): R 26 000 vir ram 7355 JAR
Verkoper: Johan Rautenbach van Lindley
Koper: Org du Plessis van Villiers
Gemiddelde Prys (Ramme): 30 ramme verkoop vir R 8283 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal Frankfort
Afslaer: Ian Grobbelaar
Plek: Frankfort Veilings-sentrum (RAC)
Tipe Veiling: Jaarlikse Oos-Vrystaat SAVM Veldramveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Danie de Wet (BKB Frankfort), Ian Grobbelaar (Afslaer Vleissentraal), Jannie en Org du Plessis (kopers), Johan Rautenbach (verkoper) en Jean de Wet (seun van Danie).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Magetzane Produksieveiling
7 Junie 2018 

Hoogste Prys (Ram): R 20 000 vir ram 6103 RVG
Verkoper: Rowlen von Gericke van Marquard
Koper: Hanru en Gerrit van Rooyen van Marquard
Gemiddelde Prys (Ramme): 27 ramme verkoop vir R 8167 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal Bloemfontein
Afslaer: Allan Sinclair
Plek: Gertruidas Rust in Marquard
Tipe Veiling: 3de Produksieveiling van MAGETZANE SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Wimpie du Plessis (Vleissentraal Bfn.), Hanru en Gerrit van Rooyen (kopers), Rowlen von Gericke (verkoper) en Jaco Pienaar (Vleissentraal Marquard).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Stelena Produksieveiling
23 Mei 2018 

Hoogste Prys (Ram): R 18 000 vir ram 6263 LT
Verkoper: Manie Lombard van Oranjeville
Koper: Johan de Jager van Potchefstroom
Gemiddelde Prys (Ramme): 28 jong ramme verkoop vir R 11857 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 7 000 vir stoetooi 4184 LT
Koper: Rustvlei stoet van Kroonstad (Roelf Pretorius en Franco von Wielligh)
Gemiddelde Prys (Ooie): 20 dragtige stoetooie verkoop vir R5760 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid (Frankfort)
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Nooitgedacht naby Oranjeville
Tipe Veiling: 11de Produksieveiling van STELENA SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Stephan Lombard, Alta Lombard, Franco von Wielligh, Roelf Pretorius, Jan Mostert (afslaer) en Wentzel Vorster (BKB Louwid).
Voor:  Manie Lombard (verkoper), Dieter Schutte (Veilings koordineerder), Jean en Danie de Wet (BKB Frankfort).

   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Agter: Manie & Alta Lombard (verkopers), Johan de Jager, Jan Mostert (afslaer) en Wentzel Vorster (BKB Louwid).
Voor:  Dieter Schutte (Veilings koordineerder), Jean en Danie de Wet (BKB Frankfort).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Gerrie Muller Produksieveiling
27 Maart 2018

Hoogste Prys (Ram): R 17 000 vir ram 6263 GHM
Verkoper: Gerrie Muller van Revack naby Frankfort
Koper: Kobus Hattingh van Frankfort
Gemiddelde Prys (Ramme): 26 ramme verkoop vir R 9327 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 7500 vir ooi 4147 GMH (dragtig met ‘n drieling).
Gemiddelde Prys (Ooie): 112 stoetooie verkoop vir R 4627 gem. (almal dragtig)
Afslaersfirma: BKB Louwid van Frankfort
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Revack naby Frankfort
Tipe Veiling: 13de Produksieveiling van Gerrie Muller, Revack SA Vleismerino’s.
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Wentzel Vorster (BKB Louwid), Gerrie Muller (verkoper), Jan Mostert (afslaer) en voor is Danie de Wet (BKB Frankfort).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Janvos Produksieveiling
6 Maart 2018

Hoogste Prys (Ram): R 28 000 vir ram 6235 JVG
Verkoper: Dr Vos Grey van Janvos Landgoed naby Davel
Koper: Marnus en Chrismie Fleischmann van Delmas
Gemiddelde Prys (Ramme): 41 ramme verkoop vir R 13 854 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 6 000 vir ooi 6219 JVG (dragtig is met ‘n tweeling)
Koper: Ibeth van Niekerk van Kriel
Gemiddelde Prys (Ooie): 22 jong stoetooie verkoop vir R 4864 gem. (almal dragtig of met lammers)
Gemiddelde Prys (Stoetooie): 100 verkoop vir R4420 gem. (almal 2-4 tand)
Afslaersfirma: BKB VAN WYK van Standerton
Afslaer: Nico Langeveldt
Plek: Brakfontein naby Davel
Tipe Veiling: 26ste Produksieveiling van JANVOS SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Agter is Vosjan & Jan Grey (Janvos Landgoed), Nico Langeveldt (afslaer), dr Vos Grey (verkoper), Chrismie & Marnus Fleischmann (kopers) en voor is Theuns Botha (BKB Ermelo) en Dave Harris (BKB VAN WYK).

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Agter is Jan Grey (Janvos Landgoed), Nico Langeveldt (afslaer), dr Vos Grey (verkoper), Ibeth van Niekerk (koper), Vosjan Grey en voor is Theuns Botha (BKB Ermelo) en Dave Harris (BKB VAN WYK).

____________________________________________________________________________________________________________________________

De Wet Produksieveiling
28 Februarie 2018

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 vir ram 6107 JS
Verkoper: Koos & Buks de Wet van Graaff-Reinet
Koper: Johan & Wilma Punt van Dewetsdorp
Gemiddelde Prys (Ramme): 51 ramme verkoop vir R 9824 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 6500 vir ooi 6113 LW
Koper: Hennie Blomerus van Steynsburg
Gemiddelde Prys (Ooie): 51 jong stoetooie verkoop vir R 3520 gem.
Afslaersfirma: OVK van Aliwal Noord
Afslaer: Andre van Zyl
Plek: Bloemfontein Skougronde
Tipe Veiling: Jaarlikse Produksieveiling van De Wet SA Vleismerino’s.
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Andre van Zyl (OVK afslaer), Koos de Wet (verkoper), Johan & Wilma Punt (kopers), Buks de Wet (verkoper) en Cor Uys (OVK Middelburg)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jatro Produksieveiling
22 Februarie 2018 

Hoogste Prys (Ram): R 47 500 vir ram 6236 JAR (een van ‘n 4-ling)
Verkoper: Johan Rautenbach van Lindley
Koper: Grietha van Rensburg van Amulet in Sannieshof
Gemiddelde Prys (Ramme): 61 ramme verkoop vir R 11 368 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 11 000 vir ooi 2509 JAR (sy is ‘n 3-ster ooi wat al 9 lammers geproduseer het en weer dragtig is met ‘n tweeling - ‘n top produktiewe moeder).
Koper: Kyle Bekker van Krugersdorp
Gemiddelde Prys (Ooie): 44 stoetooie verkoop vir R 5403 gem. (almal dragtig)
Gemiddelde Prys (Dragtige Kuddeooie): 183 verkoop vir R3918 gem
Afslaersfirma: BKB Louwid
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Blesbokfontein in Lindley distrik
Tipe Veiling: 10de Produksieveiling van JATRO SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Danie de Wet (BKB Frankfort), Johan Rautenbach (verkoper), Grietha van Rensburg (koper), Hennie Visser (adviseur), Jan Mostert (Afslaer) en John Makoena (hanteerder).

   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Danie de Wet (BKB Frankfort), Johan Rautenbach (verkoper), Kyle Bekker (koper), Jan Mostert (Afslaer) en John Makoena (hanteerder).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Van Aardt Greyling Produksieveiling
15 Februarie 2018

Greyling SAVM’s van Ricksuhill, Lady Grey het hulle 34ste produksieveiling gehou op 15 Februarie 2018.
Ram 6087 GZ op foto was die duurste ram en het R20 000 behaal.
49 Ramme is verkoop vir ‘n gemiddelde prys van R8479

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Jan van der Walt (BKB Jamestown), Gideon Meiring (koper van Burgersdorp), Van Aardt Greyling, Gert Jordaan (Stoetvee afslaer en Bestuurder van BKB Cradock) en Henri Naude (BKB Barkly Oos).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Wiese Human Produksieveiling
24 Januarie 2018

Hoogste Prys (Ram): R 16 000 vir ram 6057 WHU
Verkoper: Wiese Human van Steynsrus
Koper: L & T Boerdery van Heilbron
Gemiddelde Prys (Ramme): 27 ramme verkoop vir R 9852 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Kroonstad
Afslaer: Catherton in Steynsrus
Plek: 4de produksieveiling van Human SAVM stoet

Opmerking: Kommersiële ooie het baie goeie pryse behaal. 158 Tweeling dragtige kudde-ooie het gemiddeld R3377 behaal en 183 ooie wat dragtig was met eenlinge se gemiddelde prys was R2979.   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Leonard Strydom van L & T Bdy. (koper), Jan Mostert (afslaer), Wiese Human (verkoper) en Wilbur Meyer (BKB Louwid Kroonstad) hanteer die ram.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Nutta Veiling
18 Januarie 2018

Uitslae van Francois Vorster, Vorstershoop in Lady Grey se 6de Produksieveiling gehou op 18 Januarie 2018.
Duurste ram was 6039 HV en is verkoop vir R17000 aan Leon Feuth van Nooitgedacht in Lady Grey. Al 35 ramme is verkoop vir R7391 gemiddeld.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Andre van Zyl (OVK afslaer), Francois Vorster (Verkoper), Leon Feuth (Koper), Koos Louw (OVK keurder) en Mario Kruger (OVK Sentraalstreek)

 
 
 

Sakevennote / Borge:    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
    

Vinnige Skakels
_________________________________________
Kontak Besonderhede
__________________________________________________
Vrywaring
_________________________________________

     

       ■    Kalender
       ■    Veiling Pamflette
       ■    Veiling Uitslae

       ■    Tel: (051) 522 6827 / 8
       ■    E-pos: sammsheep@yebo.co.za
       ■    Data:  savmdata@yebo.co.za

       ■    © 2012 - 2019
       ■    SA Vleismerino Genootskap
       ■    Terme & Voorwaardes