(051) 522 6827        084 580 3413        sammsheep@yebo.co.za

 
 

2024 Veiling Uitslae
___________________________________________

[ Rol af vir al die 2024 / 2023 veilinguitslae. Vir ouer uitslae, besoek die Uitslae (Argief) in die menu ]
____________________________________________________________________________________________________________________________

Coralta SAVM Produksieveiling
26 Junie 2024

Hoogste Prys (Ram): R 26 000 vir COR 2076
Verkoper: Cornie van den Heever, Coralta in Schweizer Reneke
Kopers: Dirk en Thayne Fourie van Schweizer Reneke
Gemiddelde Prys (Ramme): 47 ramme verkoop vir R 12 277 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 25 oop jong ooie verkoop vir R 3 208 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Coralta naby Schweizer Reneke
Tipe: 21ste Produksieveiling van Coralta SA Vleismerino’s.
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Corlize, Cornie & Alta van den Heever (Verkopers), Diaan Niewenhuis (BKB), Jan Mostert (Afslaer), Albert Selthabi en Theuns Barnard (BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hilltop SAVM 10de Produksieveiling
25 Junie 2024

Hoogste Prys (Ram): R 37 500 vir ram 1322 TOP
Verkoper: Faans Pretorius van Hilltop SAVM naby Heilbron
Kopers: Koos Engelbrecht van Heilbron
Gemiddelde Prys (Ramme): 39 ramme verkoop vir R 11 065 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 79 ooie verkoop teen R 3 127 gem.
Afslaersfirma: BKB van Frankfort
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Heilbron Skool
Tipe: 10de Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Danie de Wet (BKB), Jan Hendrik Claassen (BKB), Faans Pretorius (Verkoper), Koos Engelbrecht (Koper), Jan Mostert (Afslaer), Kobus Engelbrecht (Junior) en JD Steyn (BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Niekerksrust SAVM Produksieveiling
19 Junie 2024

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 vir ram 2112 JVB
Verkoper: Jan van Biljon, Viljoenskroon
Kopers: Cobus en Magdel van Coller van Viljoenskroon
Gemiddelde Prys (Ramme): 22 ramme verkoop vir R 13 455 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 35 stoetooie verkoop vir R 5 314 gem.
Afslaersfirma: BKB, Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Niekerksrust, Viljoenskroon
Tipe: 64ste Produksieveiling van Jan van Biljon
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Cobus van Coller (Koper), Jan Mostert (Afslaer), Jan van Biljon (Verkoper), Magdel van Coller, Karel du Plessis (BKB) en voor is Jaco Jonker (Bestuurder).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hoëveld SAVM Klubveiling
18 Junie 2024

Hoogste Prys (Ram): R 18 000 vir ram 2088 WI
Verkoper: Ibeth van Niekerk van Kriel
Kopers: David en Tina du Toit van Kriel
Gemiddelde Prys (Ramme): 23 ramme verkoop vir R 10 435 gem.
Afslaersfirma: BKB, Standerton
Afslaer: Billy Lyons
Plek: Hoëveld Veiling Sentrum, Standerton
Tipe: Jaarlikse veiling van Hoëveld Vleismerino Klub.
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Billy Lyons (Afslaer), Ibeth van Niekerk (Verkoper), David, Tina en Leah du Toit (Kopers), Erik Heymans (BKB) en voor is Naas en David du Toit en James Veitch (BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hugo Wiehahn en Seuns SAVM Produksieveiling
12 Junie 2024

Hoogste Prys (Ram): R 14 000
Verkoper: Hugo Wiehahn en Seuns van Tussenbeide naby Caledon
Kopers: Pieter Groenewald van Leeurivier
Gemiddelde Prys (Ramme): 29 ramme verkoop vir R 10 103 gem.
Afslaersfirma: BKB Humansdorp
Afslaer: Len Bornman
Plek: Caledon
Tipe: Jaarlikse Caledon Ramveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Pieter Groenewald (Koper), Len Bornman (Afslaer), Francois Wiehahn (Verkoper) en Michael Goeieman.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Magetzane SAVM Produksieveiling
05 Junie 2024

Hoogste Prys (Ram): R 20 000 vir ram 2140 RVG
Verkoper: Rowlen von Gericke van Magetzane Stoet
Kopers: Cobus van Coller van Viljoenskroon
Gemiddelde Prys (Ramme): 44 ramme verkoop vir R 9 716 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 15 jong stoet-ooie verkoop vir R 2 500 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal, Bloemfontein
Afslaer: Allan Sinclair
Plek: Gertruidas Rust, Marquard.
Tipe: Jaarlikse Produksieveiling van Magetzane Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Jaco Pienaar (Vleissentraal), Dezi von Gericke, Allan Sinclair (Afslaer), Andrew Khohloa en Rowlen von Gericke (Verkoper).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Stelena SAVM Produksieveiling
22 Mei 2024

Hoogste Prys (Ram): R 27 500 vir ram 2069 LT
Verkoper: Manie Lombard van Stelena Stoet by Oranjeville
Kopers: Hannes Kotzé van Moorreesburg
Gemiddelde Prys (Ramme): 20 ramme verkoop vir R 12 175 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 5 stoet-ooie verkoop vir R 3 500 gem. + 121 kudde-ooie vir R 2 685 gem.
Afslaersfirma: BKB, Frankfort
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Nooitgedacht, Oranjeville
Tipe: 17de Produksieveiling van Stelena
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Danie de Wet (BKB Frankfort), Jan Mostert (Afslaer), Marnus Becker (BKB), JD Steyn (BKB), Alta met kleindogter Leanke en Manie Lombard met kleindogter Esti (Verkopers).

____________________________________________________________________________________________________________________________

La'Vie SAVM Produksieveiling
05 Maart 2024

Hoogste Prys (Ram): R 15 000 vir ram 2133 WT
Verkoper: Wouter Theron & Seun
Kopers: Revan Sonnekus van Dullstroom
Gemiddelde Prys (Ramme): 22 ramme verkoop vir R 9 600 gem.
Afslaersfirma: BKB van Standerton
Afslaer: Billy Lyons
Plek: Plaas, Dwars-in-die-weg (Standerton / Bethal)
Tipe: 12de Jaarlikse Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Erik Heymans (BKB), Wouter Theron (Verkoper), Revan en Surethna Sonnekus (Kopers), Billy Lyons (Afslaer) en voor is James Veitch (BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

De Wet SAVM Produksieveiling
28 Februarie 2024

Hoogste Prys (Ram): R 22 000 vir ram 2036 LW
Verkoper: Koos en Buks de Wet van Graaff-Reinet
Kopers: Wynand en Jacky Botha van Winburg
Gemiddelde Prys (Ramme): 38 ramme verkoop vir R 9 118 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 43 ooie verkoop teen R 2 967 gem.
Afslaersfirma: BKB - Cradock
Afslaer: Gert Jordaan
Plek: Bloemfontein Skougronde
Tipe: 22ste Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Wynand Botha (Koper), Koos de Wet (Verkoper), Hansie Maarman en Gert Jordaan (Afslaer).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dansior SAVM Produksieveiling
15 Februarie 2024

Hoogste Prys (Ram): R 28 000 vir 2136 EX
Verkoper: Gideon Slabbert van Bethlehem
Kopers: Jordaan Boerdery van Villiers
Gemiddelde Prys (Ramme): 31 ramme verkoop vir R 12 710 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal van Bethlehem
Afslaer: Ian Grobbelaar van Vleissentraal Frankfort
Plek: Daniëlsrus Boerevereniging Veilingskrale
Tipe: 27ste Produksieveiling van Dansior SAVM
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Ian Grobbelaar (Afslaer), Dano van Zyl en Sybrandt van Deventer (Vleissentraal), Hannes Ackerman, Daantjie Jordaan (Koper), Gideon Slabbert (Verkoper), Serame Sithole en Bernardie Strydom.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Greyling SAVM Produksieveiling
15 Februarie 2024

____________________________________________________________________________________________________________________________

Strydom SAVM Produksieveiling
13 Februarie 2024

Hoogste Prys (Ram): R 18 000 vir ram 2130 KLP
Verkoper: Piet Strydom van Dordrecht
Kopers: Francois Rossouw van Tarkastad
Gemiddelde Prys (Ramme): 30 ramme verkoop vir R 9 000 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal Kaap
Afslaer: André van Zyl
Plek: Toll-Inn, Aliwal-Noord
Tipe: Jaarlikse Produksieveiling van Strydom Broers.
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
André van Zyl (Afslaer), Francois Rossouw (Koper), Fanie en Piet Strydom (Verkopers), Mario Kruger (Vleissentraal) en voor is Kayalethu Mbembe

____________________________________________________________________________________________________________________________

Smith SAVM Produksieveiling
06 Februarie 2024

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 vir ram 1244 IAN
Verkoper: Hugh Smith van Dordrecht
Kopers: Gerhard Hartman van Kroonstad
Gemiddelde Prys (Ramme): 24 ramme verkoop vir R 9 200 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal Kaap
Afslaer: André van Zyl
Plek: Toll-Inn, Aliwal-Noord
Tipe: Jaarlikse Produksieveiling van Hugh en Ian Smith
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
André van Zyl (Afslaer), Gerhard Hartman (Koper), Hugh en Ian Smith (Verkopers), Buhle Mkhangeli en Mario Kruger (Vleissentraal).

____________________________________________________________________________________________________________________________

2023 Veiling Uitslae
___________________________________________

Merga SAVM Produksieveiling
18 Oktober 2023

Hoogste Prys (Ram): R 17 000 vir ram 2195 GGM
Verkoper: Augusta Minnaar van Merga Stoet, Bothaville
Kopers: Andries Els van Bloemzigt Boerdery in Bothaville.
Gemiddelde Prys (Ramme): 19 ramme verkoop vir R 12 737 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 10 oop jongooie verkoop vir R 3 550 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Klipplaatdrif, Bothaville
Tipe: 4de Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Diaan Nieuwenhuis (BKB), Jan Mostert (Afslaer), Marius Marais (Namens koper), Augusta Minnaar (Verkoper), Alet en Theuns Barnard (BKB) en voor is Tumi Molehani.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Amulet SAVM Produksieveiling
11 Oktober 2023

Hoogste Prys (Ram): R 19 000 elk vir beide ramme 1018 AMU en 1156 AMU
Verkoper: Grietha van Rensburg van Sannieshof
Kopers: Dick Kruger van Sannieshof en Marnus van Niekerk, Lichtenburg.
Gemiddelde Prys (Ramme): 40 ramme verkoop vir R 14 065 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 36 stoetooie verkoop vir R 3 750 gem.
Afslaersfirma: Karoo Ocshe van Vryburg
Afslaer: Steven Mathews
Plek: Taaiboschpan, Sannieshof
Tipe: 9de Produksieveiling van Amulet Stoet
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Dick Kruger (Koper), Mechanic Montse, Grietha van Rensburg (Verkoper), Steven Mathews (Afslaer), Marnus van Niekerk (Koper) en Willem Modiri

____________________________________________________________________________________________________________________________

Wouter du Plooy SAVM Produksieveiling
10 Oktober 2023

Hoogste Prys (Ram): R 16 500 vir ram 1097 WD
Verkoper: Wouter du Plooy van Bultfontein
Koper: Ilze Oberholtzer van Theunissen
Gemiddelde Prys (Ramme): 22 ramme verkoop vir R 10 682 gem.
Koper (Duurste Ooi): Henk Harmse van Bultfontein
Gemiddelde Prys (Ooie): 8 stoetooie verkoop vir R 4 156 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Plaas Boldwin, Bultfontein
Tipe: 1ste Produksieveiling van Winbold Stoet
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Henton Minnaar (BKB), Jan Mostert (Afslaer), Ilze Oberholtzer met Natan (Koper), Mianke, Ella, Suané, Danie en Wouter du Plooy (Verkoper) en David Pitso.

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Henton Minnaar (BKB), Jan Mostert (Afslaer), Anja en Henk Harmse (Kopers), Wouter du Plooy (Verkoper) en David Pitso.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jan van Biljon Produksieveiling
04 Oktober 2023

Hoogste Prys (Ram): R 29 500 vir ram 2100 JVB
Verkoper: Jan van Biljon van Viljoenskroon
Koper: Jurgens Fourie van Bothaville
Gemiddelde Prys (Ramme): 22 ramme verkoop vir R 11 364 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 12 ooie verkoop vir R 3 875 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Niekerksrust, Viljoenskroon
Tipe: 63ste SAVM Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Danie de Wet (BKB), Jan Mostert (Afslaer), Jan van Biljon (Verkoper), Jaco Jonker en Karel du Plessis (BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dolf en Estie du Bruyn SAVM Produksieveiling
26 September 2023

Hoogste Prys (Ram): R 65 000 vir ram 1288 DDB
Verkoper: Dolf en Estie du Bruyn van Bultfontein
Koper: Andries Otto van Bultfontein
Gemiddelde Prys (Ramme): 36 ramme verkoop vir R 16 931 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Plaas “Ons s’n”, Bultfontein
Tipe: 13de Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Theuns en Dolf du Bruyn (Verkopers), Andries Otto (Koper), Jan Mostert (Afslaer), Reginal Lani en Theuns Barnard (BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dubbel X SAVM Produksieveiling
20 September 2023

Hoogste Prys (Ram): R 15 000 vir 8 ramme elk.
Verkoper: Udo Beneke van Luneburg (naby Piet Retief)
Koper: Braam en Anneline Badenhorst van Volksrust
Gemiddelde Prys (Ramme): 28 ramme verkoop vir R 13 464 gem.
Afslaersfirma: BKB van Standerton
Afslaer: Billy Lyons
Plek: Battlefields Lodge by Volksrust
Tipe: 17de Produksieveiling van Dubbel X SAVM, vanjaar die 1ste keer gehou deur nuwe eienaar.
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Erik Heymans, Braam en Annelize Badenhorst (Kopers), Udo Beneke (Verkoper) en Billy Lyons (Afslaer). Voor is James Veitch en Matthys Viljoen (albei van BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

De Koppen SAVM Produksieveiling
14 September 2023

Hoogste Prys (Ram): R 37 500 vir ram 1371 FZF
Verkoper: Abé Visser van Reitz
Koper: Jacques van Riet van Excelsior
Gemiddelde Prys (Ramme): 34 ramme verkoop vir R 16 662 gem.
Afslaersfirma: BKB van Bethlehem
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Rietkuil in Reitz
Tipe: 2de Produksieveiling van De Koppen Vleismerino Groep
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Pierre Hattingh (Mede verkoper), Jacques van Riet (Koper), Jan Mostert (Afslaer), Hennie Visser, Abé Visser (Verkoper) en Francois Duminy (BKB) wat die ram vashou.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Malherbe en Waterpas SAVM Produksieveiling
12 September 2023

Hoogste Prys (Ram): R 26 000 vir ram 1216 GM
Verkoper: André Malherbe van Hertzogville
Koper: GP Pretorius
Gemiddelde Prys (Ramme): 32 ramme verkoop vir R 14 722 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 9 ooie verkoop vir R 6 778 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Gert Jordaan
Plek: Hertzogville Skousaal
Tipe: Jaarlikse SAVM Produksieveiling van Malherbe & Waterpas
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
André Malherbe (Verkoper), Jonas Kula en Gert Jordaan (Afslaer).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Clocolan SAVM Produksieveiling
07 September 2023

Hoogste Prys (Ram): R 19 500 vir ram 2064 BC
Verkoper: Hennie Vermaak van Clocolan
Koper: Hannes en Franco Swanepoel van Senekal
Gemiddelde Prys (Ramme): 47 ramme verkoop vir R 11 521 gem.
Afslaersfirma: OVK van Ladybrand
Afslaer: Vince Pike
Plek: Boereplek, Clocolan
Tipe: 38ste Produksieveiling van Dawie Strauss en Hennie Vermaak
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Hennie Vermaak (Verkoper), Franco Swanepoel (Koper) en JT Fourie van OVK.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Trio SAVM Produksieveiling
06 September 2023

Hoogste Prys (Ram): R 28 000 vir 4 ram elk
Verkoper: Jan & Thomas Uys van Steynsrus en Manie van Niekerk van Kroonstad
Kopers: Lot 16 deur Nick de Beer van Tweeling
  Lot 18 deur Jan-Harm Bosch van Senekal
  Lot 27 & 36 deur Wyk Wolmarans van Bethlehem
Gemiddelde Prys (Ramme): 39 ramme verkoop vir R 17 333 gem.
Afslaersfirma: OVK van Ladybrand
Afslaer: Vince Pike
Plek: Rolbal klub in Petrus Steyn
Tipe: Jaarlikse Produksieveiling van Trio SAVM
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Vince Pike (Afslaer), Hanno Ferreira (OVK), Jan-Harm Bosch (Koper), Nick de Beer (Koper), Louis Roeloffse (OVK), Jan en Thomas Uys (Verkopers), Jaco Saaiman (OVK), Manie van Niekerk (Verkoper) en Sameul Mpondo.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Henk en Anja Harmse Produksieveiling
06 September 2023

Hoogste Prys (Ram): R 23 000 vir ram 1141 EAG
Verkoper: Henk en Anja Harmse van Bultfontein
Koper: Warie Cilliers van Bultfontein
Gemiddelde Prys (Ramme): 20 ramme verkoop vir R 15 950 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal van Bloemfontein
Afslaer: Mike Killassy
Plek: Kareeboombult, Hoopstad
Tipe: 5de Veiling saam met Nosa Bonsmaras
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Warie Cilliers (Koper), Tshepo Masihleho, Henk Harmse saam met Anja, Clara, Josua en Bärend Britz.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Noordwes Klubveiling
05 September 2023

Hoogste Prys (Ram): R 18 000 vir ram 1312 H
Verkoper: Botha van Niekerk van Bloemfontein
Koper: Willie Geldenhuys van Ventersdorp
Gemiddelde Prys (Ramme): 31 ramme verkoop vir R 9 742 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Boeresaal by Wolmaransstad Skougronde
Tipe: Jaarlikse Noord-Wes SAVM Klubveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Willie Geldenhuys (Koper), Theuns Barnard (BKB), Botha van Niekerk (Verkoper), Elias Mpondo en Jan Mostert (Afslaer).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Standerton Jongramveiling
29 Augustus 2023

Hoogste Prys (Ram): R 38 000 vir ram 2007 JS
Verkoper: Koos de Wet van Graaff-Reinet
Koper: Ernst Yzel van Yzel Boerdery in Marquard
Gemiddelde Prys (Ramme): 31 ramme verkoop vir R 13 774 gem.
Afslaersfirma: BKB
Afslaer: Billy Lyons
Plek: Hoëveld Veilings-Sentrum by Standerton
Tipe: 10de Nasionale Jongramveiling van die Genootskap
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Billy Lyons (Afslaer), Koos de Wet (Verkoper), James Veitch (BKB) en Erik Heymans (BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Alexandershoek SAVM Produksieveiling
23 Augustus 2023

Hoogste Prys (Ram): R 46 000 vir ram 1197 XK
Verkoper: Hannes Kotzé van Moorreesburg
Koper: Gawie Carstens van Carstens Bdy BK, Porterville
2de Hoogste Prys (Ram): R40 000 vir ram 2168 GEC
Verkoper: Carstens Bdy
Koper: Katrivier Bdy van Eendekuil
Gemiddelde Prys (Ramme): 40 ramme verkoop vir R 16 600 gem.
Afslaersfirma: BKB
Afslaer: Appie Maritz
Plek: Alexandershoek naby Moorreesburg
   

FOTO VAN DUURSTE RAM (XK): (v.l.n.r)
Gawie Carstens (Koper), Appie Maritz (Afslaer), Hannes Kotzé (Verkoper) en sy dogter Diana de Kock, Ashwin Solomans en Gawie Carstens Snr.

   

FOTO VAN 2DE DUURSTE RAM (GEC): (v.l.n.r)
Appie Maritz (Afslaer), Gawie Carstens (Verkoper), Chrisjan en Hans Burger (Kopers), Gawie Carstens Snr. en Donawan Syster.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Noord Vrystaat SAVM Klubveiling
23 Augustus 2023

Hoogste Prys (Ram): R 18 000 vir ram 2025 EAG
Verkoper: Henk en Anja Harmse van Bultfontein.
Koper: Sanél Jansen van Wesselsbron.
Gemiddelde Prys (Ramme): 29 ramme verkoop vir R 11 576 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Kroon Boma naby Kroonstad
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Anja Harmse met kinders; Clara en Josua, Sanél Jansen (Koper), Piet Wessels (BKB Kroonstad), Henk Harmse (Verkoper), Jan Mostert (Afslaer) en Piet van Niekerk (Borg van Antrovet).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Swartland SAVM Lenteveiling
17 Augustus 2023

Hoogste Prys (Ram): R 17 000 vir ram 2295 VLK
Verkoper: Jannie du Toit van Vlakkerug, Riebeek-Wes
Koper: ZA Walters van Graafwater
Gemiddelde Prys (Ramme): 27 ramme verkoop vir R 9 815 gem.
Afslaersfirma: BKB
Afslaer: Tjaart Steyn
   

FOTO VAN DUURSTE RAM

____________________________________________________________________________________________________________________________

63ste SAVM Wolmaransstad Veiling
16 Augustus 2023

Hoogste Prys (Ram): R 32 000 vir ram 1294 H
Verkoper: Botha van Niekerk van Bloemfontein
Koper: Cobus van Coller van Viljoenskroon
Gemiddelde Prys (Ramme): 60 ramme verkoop vir R 15 867 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Gert Jordaan
Plek: Boeresaal by Wolmaransstad Skougronde
Tipe Veiling: 63ste Wolmaransstad Nasionale Veiling van SA Vleismerino ramme.
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Theuns Barnard (BKB), Gert Jordaan (Afslaer), Liezl en Botha van Niekerk (Verkopers), Cobus van Coller (Koper) en voor is Diaan Nieuwenhuis (BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Moorreesburg Boere SAVM Veiling
16 Augustus 2023

Hoogste Prys (Ram): R 18 000
Verkoper: Phillip de Waal van Moorreesburg
Gemiddelde Prys (Ramme): 25 ramme verkoop vir R 13 160 gem.
Afslaersfirma: BKB
Afslaer: Appie Maritz
   

FOTO VAN DUURSTE RAM

____________________________________________________________________________________________________________________________

Piketberg SAVM Veiling
09 Augustus 2023

Hoogste Prys (Ram): R 28 000 vir ram 2162 NWB
Verkoper: Maritz Mouton, Nuwerus Bdy., Piketberg
Koper: Jannie du Toit van Vlakkerug, Riebeek-Wes
Gemiddelde Prys (Ramme): 68 ramme verkoop vir R 11 926 gem.
Afslaersfirma: BKB
Afslaer: Appie Maritz
   

FOTO VAN DUURSTE RAM

____________________________________________________________________________________________________________________________

Frankfort SAVM Veiling
08 Augustus 2023

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 vir ram 1201 RVG
Verkoper: Rowlen von Gericke van Marquard
Koper: Bennie en Rohan de Beer van Tweeling
Gemiddelde Prys (Ramme): 47 ramme verkoop vir R 14 872 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal van Frankfort
Afslaer: Allan Sinclair
Plek: VKB Veilingsentrum by Frankfort
Tipe Veiling: 7de Frankfort Nasionale Veiling van SA Vleismerino ramme.
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Allan Sinclair (Afslaer), Rowlen von Gericke (Verkoper), Rohan de Beer (Koper) en PJ Muller (Vleissentraal).

____________________________________________________________________________________________________________________________

2023 Nasionale SAVM Veiling
02 Augustus 2023

Hoogste Prys (Ram): R 120 000 vir ram 1050 PR
Verkoper: Willie Geldenhuys van Wilsunel Trust in Ventersdorp
Koper: Altus en Elsa Goosen van Hertzogville
Gemiddelde Prys (Ramme): 57 ramme verkoop vir R 27 316 gem.
Hoogste Prys (Ooie): R 22 000 vir 2-ling dragtige ooi 1141 LW
Verkoper: Koos de Wet van Graaff-Reinet
Koper: Nadia en Willie Geldenhuys van Ventersdorp
Gemiddelde Prys (Ooie): 56 stoetooie verkoop vir R 6 996 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Gert Jordaan
Plek: Bloemfontein Skougronde
Tipe Veiling: 67ste Nasionale Veiling van SA Vleismerino’s
   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Theuns Barnard (BKB), Koos de Wet (Verkoper), Nadia en Willie Geldenhuys (Kopers) en Sameul Ngxako.

   

FOTO VAN 2de DUURSTE RAM (1041 PR): (v.l.n.r)
Theuns Barnard (BKB), Nadia en Willie Geldenhuys (Verkopers), Jan Mantso en Gert Jordaan (Afslaer). Francois Wessels van Standerton het dié ram aanlyn (SwiftVee) gekoop en was dus nie self teenwoordig nie.
OPMERKING: Ongelukkig was die duurste ram van dieselfde verkopers vroeg weggelaai en nie beskikbaar tydens die neem van die foto’s nie.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Oos-Transvaal Ramveiling
25 Julie 2023 

Hoogste Prys (Ram): R 22 000 vir 2017 JK
Verkoper: Johan de Jager, Jagerskraal, Bethal
Koper: Alana Potgieter van “GJ Niemand Boerdery”, Lydenburg
Gemiddelde Prys (Ramme): 27 ramme verkoop vir R 11 900 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal van Ermelo
Afslaer: Paul Botha
Plek: Plaas Jenvos, Ermelo
Tipe: Jaarlikse Oos-Transvaal Ramveiling
    

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Johan de Jager (Verkoper) en Alana Potgieter (Koper).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Universiteit Stellenbosch SAVM Veiling
20 Julie 2023 

Hoogste Prys (Ram): R 18 000 vir ram 2325 US
Verkoper: John Morris van Universiteit Stellenbosch
Koper: De Villiers Graaff van De Grendel, Panorama
Gemiddelde Prys (Ramme): 19 ramme verkoop vir R 11 368 gem.
Afslaersfirma: BKB
Afslaer: Appie Maritz
    

FOTO VAN DUURSTE RAM

____________________________________________________________________________________________________________________________

Coralta SAVM Produksieveiling
28 Junie 2023

Hoogste Prys (Ram): R 32 500 vir 1214 COR
Verkoper: Cornie van den Heever, Coralta in Schweizer Reneke
Koper: Paul de Wet van Sannieshof
Gemiddelde Prys (Ramme): 42 ramme verkoop vir R 13 512 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 15 oop jong ooie verkoop vir R 4 950 gem.
Afslaersfirma: BKB van Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Coralta naby Schweizer Reneke
Tipe: 20ste Produksieveiling van Coralta SA Vleismerino’s.
    

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Cornie en Corlize van den Heever (Verkopers), Diaan Niewenhuis (BKB), Johannes Sejalimoto, Jan Mostert (Afslaer) en Theuns Barnard (BKB).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hilltop SAVM Produksieveiling
27 Junie 2023

Hoogste Prys (Ram):
Nuwe SA Rekordprys

R 255 000 vir beproefde teelram 1038 TOP (met uitstekende vleis-eienskappe, besondere Teelwaardes en ‘n Vleismerino Meriete Indeks = 134).

Verkoper: Faans Pretorius van Hilltop naby Heilbron
Koper: Koos Engelbrecht van Heilbron
Gemiddelde Prys (Ramme): 49 ramme verkoop vir R 19 480 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 26 000 vir tweeling dragtige jongooi 1375 TOP (Gekoop deur Andries Erasmus van Witbank).
Gemiddelde Prys (Ooie): 85 ooie verkoop teen R 4 820 gem.
Afslaersfirma: BKB van Frankfort
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Heilbron Gholfklub
Tipe: 9de Produksieveiling
     

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Agter: Kobus en Koos Engelbrecht (Kopers) met hulle kudde-bestuurder Liza Boshoff tussen hulle, Danie de Wet (BKB), Jan Mostert (Afslaer), JD Steyn (BKB). Voor: Jan Hendrik Claassen (BKB) en Faans Pretorius (Verkoper).

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Andries Erasmus (Koper), Faans Pretorius (Verkoper), Jan Hendrik Claassen (BKB) en Estian Pretorius (seun van verkoper).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Jan van Biljon SAVM 62ste Produksieveiling
21 Junie 2023

Hoogste Prys (Ram): R 60 000 elk vir ramme 1014 JVB en 0303 JVB
Verkoper: Jan van Biljon van Viljoenskroon
Koper: André Malherbe van Hertzogville en Willem Eigenhuis van Graaff-Reinet
Gemiddelde Prys (Ramme): 36 ramme verkoop vir R 17 611 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 18 000 vir ooi 0284 JVB met twee ooilammers
Koper: Niekie Fourie van Christiana
Gemiddelde Prys (Ooie): 57 ooie verkoop vir R 8 070 gem.
Afslaersfirma: BKB, Kroonstad
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Niekerksrust, Viljoenskroon
Tipe: 62ste Produksieveiling
    

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Bertus van Biljon (seun van verkoper), Gustav Eigenhuis (koper se seun), Danie de Wet (BKB), Jan van Biljon (Verkoper), Jan Mostert (Afslaer), Jaco Jonker (Stoetbestuurder) en André Malherbe (Koper).

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Jafta Nolo, Niekie Fourie (Koper) en Dané, Jan van Biljon (Verkoper), Carlos Chabeli, Jan Mostert (Afslaer), Joshua Moroenyane, Schalk Jonker (BKB) en Jaco Jonker (Stoetbestuurder). .

____________________________________________________________________________________________________________________________

Caledon SAVM Ramveiling
14 Junie 2023

30 SAVM ramme aangebied en verkoop teen ‘n gemiddeld van R10 000 stuk.

Duurste ram is verkoop vir R 17 000.

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Johan Wiehahn (Verkoper), Pieter Groenewaldt van Leeurivier Trading (Koper), Appie Maritz (Afslaer), Jan Olivier (BKB) en voor is Celvin Booysen.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Magetzane SAVM Produksieveiling
07 Junie 2023

Hoogste Prys (Ram): R 30 000 elk vir ramme 8066 ISH & 1081 RVG
Verkoper: Rowlen von Gericke, Marquard (Magetzane Stoet)
Koper: Wouter du Plooy van Bultfontein
Gemiddelde Prys (Ramme): 34 ramme verkoop vir R 16 853 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal, Bloemfontein
Afslaer: Allan Sinclair
Plek: Gertruidas Rust, Marquard
Tipe: Jaarlikse Produksieveiling
    

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Wouter du Plooy (Koper) en sy seuntjie Danie, Allan Sinclair (Afslaer), Thediso Malo en Rowlen von Gericke (Verkoper) saam met sy seun, Ian en pa, Riaan.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Hoëveld SAVM Klubveiling
07 Junie 2023 

Hoogste Prys (Ram): R 16 000 vir ramlam 2030 TLV
Verkoper: Scot Prince van Mondeor (Enantiflex Stoet)
Koper: Opperman Boerdery van Kriel
Gemiddelde Prys (Ramme): 34 ramme verkoop vir R 10 118 gem.
Afslaersfirma: BKB, Standerton
Afslaer: Billy Lyons
Plek: Hoëveld Veilingsentrum, Standerton
Tipe: Hoëveld SAVM Klub Produksieveiling
    

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Erik Heymans (BKB Standerton), Scot Prince (Verkoper), James Veitch (BKB) en Billy Lyons (Afslaer).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Stelena SAVM Produksieveiling
24 Mei 2023

Hoogste Prys (Ram): R 60 000 vir ram 0067 LT
Verkoper: Manie Lombard van Stelena Stoet by Oranjeville
Koper: Koos de Wet van Graaff-Reinet en Hugh Smith van Dordrecht
Gemiddelde Prys (Ramme): 26 ramme verkoop vir R 16 153 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 17 ooie verkoop vir R 5 941 gem.
Afslaersfirma: BKB Frankfort
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Nooitgedacht, Oranjeville
Tipe: 16de Produksieveiling van Stelena
    

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Danie de Wet (BKB Frankfort), Jan Mostert (Afslaer), Marnus Becker (BKB, namens kopers), JD Steyn (BKB), Alta en Manie Lombard (Verkopers).

____________________________________________________________________________________________________________________________

SAVM Nasionale Kampioenskapskou Stilveiling
15 Maart 2023

Hoogste Prys (Ram): R 28 000 vir ram 1113 LT
Verkoper: Manie Lombard van Oranjeville
Koper: Faan Greyling van Dordrecht
Tipe: Stilveiling tydens die SAVM Nasionale Skou.
    

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Faan Greyling (Koper), Alta en Manie Lombard (Verkoper) saam met Michael Makhubu.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Janvos Uitverkoping Veiling
07 Maart 2023

Hoogste Prys (Ram): R 50 000 vir ram 1052 JVG
Verkoper: Janvos Landgoed van Brakfontein, Davel
Koper: Ridwaan Moola van Amersfoort
Gemiddelde Prys (Ramme): 59 ramme verkoop vir R 14 695 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 19 500 vir tweeling dragtige stoetooi 8251 JVG
Koper: Francois Wessels van Standerton
Gemiddelde Prys (Ooie): 179 ooie verkoop teen R 7 609 gem.
Afslaersfirma: BKB, Standerton
Afslaer: Billy Lyons
Plek: Brakfontein, Davel
Tipe: 31ste veiling was ‘n Totale Uitverkoping omdat dr Vos Grey verlede jaar oorlede is.
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Dave Harris en James Veitch (albei van BKB), Jan Grey (Verkoper), Francois Wessels (Koper van die ooi), Hendi-Hein Mathews (Stoet bestuurder), Theuns Botha (Molatek) en Billy Lyons (Afslaer).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Strydom Produksieveiling
28 Februarie 2023

Hoogste Prys (Ram): R 28 000 vir ram 0100 KLP
Verkoper: Piet Strydom van Dordrecht en Fanie Strydom van Reitz
Koper: Cobus van Coller van Viljoenskroon
Gemiddelde Prys (Ramme): 35 ramme verkoop vir R 10 771 gem.
Afslaersfirma: BKB Louwid van Bethlehem
Afslaer: Jan Mostert
Plek: Roscoe, Reitz
Tipe: 4de Produksieveiling van Fanie en Piet Strydom
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Jan van der Walt en Henri de Jager (albei van BKB), Cobus van Coller (Koper), Jan Mostert (Afslaer), January Mathibela, Fanie Strydom en Piet Strydom (Verkopers).

____________________________________________________________________________________________________________________________

De Wet SAVM Produksieveiling
22 Februarie 2023

Hoogste Prys (Ram): R 32 000 vir ram 1023 LW en R 16 000 vir ram 1006 LW
Verkoper: Koos en Buks de Wet van Graaff-Reinet
Koper: André en Niel Malherbe van Hertzogville
Gemiddelde Prys (Ramme): 41 ramme verkoop vir R 11 515 gem.
Hoogste Prys (Ooi): R 13 000 vir dragtige stoetooi 1181 JS
Koper: Willem Eigenhuis van Graaff-Reinet
Gemiddelde Prys (Ooie): 36 ooie verkoop teen R 6 292 gem.
Afslaersfirma: BKB van Cradock
Afslaer: Danie Strauss
Plek: Bloemfontein Skougronde
Tipe: 21ste Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Danie Strauss (Afslaer), Hans Maarman, Buks de Wet (Verkoper), André Malherbe (Koper), Koos de Wet (Verkoper), Melvin April en Niel Malherbe (Koper).

   

FOTO VAN DUURSTE OOI: (v.l.n.r)
Danie Strauss (Afslaer), Koos en Buks de Wet (Verkopers) Christiaan Marincowitz (BKB namens koper) en voor is Hans Maarman.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dansior SAVM Produksieveiling
16 Februarie 2023

Hoogste Prys (Ram): R 29 000 elk vir 1092 EX en 1036 EX
Verkoper: Gideon Slabbert van Bethlehem
Koper: Callie da Silva van Harrismith en Eduan Eksteen van Reitz
Gemiddelde Prys (Ramme): 40 ramme verkoop vir R 14 662 gem.
Afslaersfirma: Vleissentraal van Bethlehem
Afslaer: Allan Sinclair van Vleissentraal Bloemfontein
Plek: Daniëlsrus Boerevereniging Veilingskrale
Tipe: 26ste Produksieveiling van Dansior SAVM
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Sybrandt van Deventer en Dano van Zyl (Vleissentraal), Eduan Eksteen (Koper), Callie da Silva (Koper), Hennie Visser (Adviseur) en Gideon Slabbert (Verkoper).

____________________________________________________________________________________________________________________________

La'Vie SAVM Produksieveiling
14 Februarie 2023

Hoogste Prys (Ram): R 33 000 vir ram 0014 WT
Verkoper: Wouter Theron & Seun
Koper: Francois Wessels van Standerton
Gemiddelde Prys (Ramme): 28 ramme verkoop vir R 12 143 gem.
Afslaersfirma: BKB van Standerton
Afslaer: Billy Lyons
Plek: Plaas, Dwars-in-die-weg (Standerton / Bethal)
Tipe: 11de Jaarlikse Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
Francois Wessels (Koper), James Veitch (BKB), Dedré, Wouter en Delene Theron (Verkopers), Billy Lyons (Afslaer), Erik Heymans (BKB) en heel regs is Johan en Elri de Jager (Kopers van die tweede duurste ram).

____________________________________________________________________________________________________________________________

Greyling SAVM Produksieveiling
09 Februarie 2023

Hoogste Prys (Ram): R 28 000 vir ram 1009 VAG
Verkoper: Van Aardt en Faan Greyling van Lady Grey / Dordrecht
Koper: Proline Farming van Burgersdorp
Gemiddelde Prys (Ramme): 33 ramme verkoop vir R 14 909 gem.
Gemiddelde Prys (Ooie): 24 ooie verkoop teen R 2 908 gem.
Afslaersfirma: BKB van Cradock
Afslaer: JP Marais
Plek: Sundown Lodge naby Aliwal Noord
Tipe: 39ste Jaarlikse Produksieveiling
   

FOTO VAN DUURSTE RAM: (v.l.n.r)
JP Marais (Afslaer), Jan van der Walt (BKB), Chris Blignaut (Koper), Faan Greyling (Verkoper), Jovaan Cloete (BKB) en Pietman Lande.

 
 
 

Sakevennote / Borge:    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
    

Vinnige Skakels
_________________________________________
Kontak Besonderhede
__________________________________________________
Vrywaring
_________________________________________

     

       ■    Kalender
       ■    Veiling Pamflette
       ■    Veiling Uitslae

       ■    Tel: (051) 522 6827
       ■    Tel: 084 580 3413
       ■    E-pos: sammsheep@yebo.co.za
       ■    Data:  savmdata@yebo.co.za

       ■    © 2012 - 2024
       ■    SA Vleismerino Genootskap
       ■    Terme & Voorwaardes